Llistat alfabètic

S'han trobat 28 resultats.

(ES) vicedecano / vicedecana [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana
(EN) vice-dean
(ES) vicegerente [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicegerent
(EN) deputy general manager
(ES) vicepresidente / vicepresidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(EN) vice-chair; vice-chairman / vice-chairwoman
(ES) vicerrector / vicerrectora [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector / vicerrectora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio / vicerrectora de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori / vicerectora dArquitectura, Infraestructures i Territori
(EN) vice-rector for Architecture, Infrastructure and Territorial Outreach
(ES) vicerrector de Calidad y Política Lingüística / vicerrectora de Calidad y Política Lingüística [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Qualitat i Política Lingüística / vicerectora de Qualitat i Política Lingüística
(EN) vice-rector for Quality and Language Policy
(ES) vicerrector de Estrategia Digital / vicerrectora de Estrategia Digital [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector d'Estratègia Digital / vicerectora dEstratègia Digital
(EN) vice-rector for Digital Strategy
(ES) vicerrector de Investigación / vicerectora de Recerca [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Recerca / vicerectora de Recerca
(EN) vice-rector for Research
(ES) vicerrector de Política Académica / vicerrectora de Política Académica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política Acadèmica / vicerectora de Política Acadèmica
(EN) vice-rector for Academic Policy
(ES) vicerrector de Política de Personal Docente e Investigador / vicerrectora de Política de Personal Docente e Investigador [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política de Personal Docent i Investigador / vicerectora de Política de Personal Docent i Investigador
(EN) vice-rector for Teaching and Research Staff Policy
(ES) vicerrector de Política Internacional / vicerrectora de Política Internacional [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política Internacional / vicerectora de Política Internacional
(EN) vice-rector for International Policy
(ES) vicerrector de Responsabilidad Social e Igualdad / vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Responsabilitat Social i Igualtat / vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
(EN) vice-rector for Social Responsibility and Equality
(ES) vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento / vicerrectora de Transferencia, Innovación y Emprendimiento [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria / vicerectora de Transferència, Innovació i Emprenedoria
(EN) vice-rector for Transfer, Innovation and Entrepreneurship
(ES) vicerrectora de Docencia y Estudiantado / vicerrectora de Docencia y Estudiantado [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Docència i Estudiantat / vicerectora de Docència i Estudiantat
(EN) vice-rector for Teaching and Students
(ES) Vicerrectorado de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Arquitectura, Infraestructures i Territori
(EN) Office of the Vice-Rector for Architecture, Infrastructure and Territorial Outreach
(ES) Vicerrectorado de Calidad y Política Lingüística [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística
(EN) Office of the Vice-Rector for Quality and Language Policy
(ES) Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Docència i Estudiantat
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Students
(ES) Vicerrectorado de Estrategia Digital [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Estratègia Digital
(EN) Office of the Vice-Rector for Digital Strategy
(ES) Vicerrectorado de Investigación [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Recerca
(EN) Office of the Vice-Rector for Research