Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(ES) vicedecano / vicedecana [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana Escoltar Descarregar
(EN) vice-dean Escoltar Descarregar
(ES) vicegerente [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicegerent
(EN) deputy general manager Escoltar Descarregar
(ES) vicepresidente / vicepresidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(EN) vice-chair; vice-chairman / vice-chairwoman
(ES) vicerrector / vicerrectora [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector / vicerrectora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector de Evaluación y Calidad / vicerrectora de Evaluación y Calidad [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Avaluació i Qualitat / vicerectora d'Avaluació i Qualitat
(EN) vice-rector for Assessment and Quality
(ES) vicerrector de Infraestructuras y Arquitectura / vicerrectora de Infraestructuras y Arquitectura [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Infraestructures i Arquitectura / vicerectora d'Infraestructures i Arquitectura
(EN) vice-rector for Infrastructure and Architecture
(ES) vicerrector de Política Académica / vicerrectora de Política Académica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Acadèmica / vicerectora de Política Acadèmica
(EN) vice-rector for Academic Policy
(ES) vicerrector de Política Científica / vicerrectora de Política Científica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Científica / vicerectora de Política Científica
(EN) vice-rector for Science Policy
(ES) vicerrector de Política Internacional / vicerrectora de Política Internacional [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Internacional / vicerectora de Política Internacional
(EN) vice-rector for International Policy
(ES) vicerrector de Responsabilidad Social e Igualdad / vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Responsabilitat Social i Igualtat / vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
(EN) vice-rector for Social Responsibility and Equality
(ES) vicerrector de Transferencia de Conocimiento e Innovación / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento e Innovación [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació / vicerectora de Transferència de Coneixement i Innovació
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer and Innovation
(ES) vicerrector de Transformación Digital / vicerrectora de Transformación Digital [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transformació Digital / vicerectora de Transformació Digital
(EN) vice-rector for Digital Transformation
(ES) vicerrectora de Docencia y Estudiantado / vicerrectora de Docencia y Estudiantado [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Docència i Estudiantat / vicerectora de Docència i Estudiantat
(EN) vice-rector for Teaching and Students
(ES) Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Docència i Estudiantat
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Students
(ES) Vicerrectorado de Evaluación y Calidad [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat
(EN) Office of the Vice-Rector for Assessment and Quality
(ES) Vicerrectorado de Infraestructuras y Arquitectura [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Infraestructures i Arquitectura
(EN) Office of the Vice-Rector for Infrastructure and Architecture
(ES) Vicerrectorado de Política Académica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Acadèmica
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Policy
(ES) Vicerrectorado de Política Científica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Científica
(EN) Office of the Vice-Rector for Science Policy
(ES) Vicerrectorado de Política Internacional [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Internacional
(EN) Office of the Vice-Rector for International Policy