Llistat alfabètic

S'han trobat 23 resultats.

(EN) Vallès School of Architecture Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Escoltar Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
ETSAV
(EN) Vèrtex building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Vèrtex
(ES) edifició Vèrtex
(EN) vice-chair [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chairman / vice-chairwoman
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-chairman / vice-chairwoman [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chair
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-dean Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana Escoltar Descarregar
(ES) vicedecano / vicedecana
(EN) vice-rector [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector for Academic Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Acadèmica / vicerectora de Política Acadèmica
(ES) vicerrector de Política Académica / vicerrectora de Política Académica
(EN) vice-rector for Assessment and Quality [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Avaluació i Qualitat / vicerectora d'Avaluació i Qualitat
(ES) vicerrector de Evaluación y Calidad / vicerrectora de Evaluación y Calidad
(EN) vice-rector for Digital Transformation [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transformació Digital / vicerectora de Transformació Digital
(ES) vicerrector de Transformación Digital / vicerrectora de Transformación Digital
(EN) vice-rector for Infrastructure and Architecture [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Infraestructures i Arquitectura / vicerectora d'Infraestructures i Arquitectura
(ES) vicerrector de Infraestructuras y Arquitectura / vicerrectora de Infraestructuras y Arquitectura
(EN) vice-rector for International Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Internacional / vicerectora de Política Internacional
(ES) vicerrector de Política Internacional / vicerrectora de Política Internacional
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer and Innovation [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació / vicerectora de Transferència de Coneixement i Innovació
(ES) vicerrector de Transferencia de Conocimiento e Innovación / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento e Innovación
(EN) vice-rector for Science Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Científica / vicerectora de Política Científica
(ES) vicerrector de Política Científica / vicerrectora de Política Científica
(EN) vice-rector for Social Responsibility and Equality [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Responsabilitat Social i Igualtat / vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
(ES) vicerrector de Responsabilidad Social e Igualdad / vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad
(EN) vice-rector for Teaching and Students [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Docència i Estudiantat / vicerectora de Docència i Estudiantat
(ES) vicerrectora de Docencia y Estudiantado / vicerrectora de Docencia y Estudiantado
(EN) Vilanova i la Geltrú Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Vilanova i la Gertrú
(ES) Campus de Vilanova i la Gertrú
(EN) Vilanova i la Geltrú Campus Management and Support Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú
(EN) Vilanova i la Geltrú Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut de Vilanova i la Geltrú
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud de Vilanova i la Geltrú
(EN) Vilanova i la Geltrú School of Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú Escoltar Descarregar
(ES) Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
EPSEVG