Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) acabado de grava [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acabat de grava m
(ES) acabar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acabar v tr
(ES) acantilado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) penya-segat
(EN) cliff
(ES) acarreo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ròssec m
(EN) carry
(ES) acartelar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acartel·lar v tr
Disposar cartel·les en un element flectit per tal de proveir-lo de suport o de reforçar el que té. "Acartel·lar els recolzaments d'una biga".
(ES) accesibilidad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) accessibilitat f
Qualitat de tot allò que és accessible i que, pel fet de ser-ho, facilita la neteja, la revisió, el recanvi, el trànsit, etc., al llarg de la vida útil de l'edifici.
(ES) accesibilidad [Economia i organització d'empreses]
(CA) accessibilitat f
(EN) accessibility
(FR) accessibilité
Proximitat i facilitat d'accés als centres econòmics. Més concretament, és la qualitat relativa a un lloc pel que fa a la seva inserció en un sistema de transports, i pot ser mesurada per la suma dels inversos dels costos de transport.
(ES) accesibilidad a los servicios sanitarios [Economia i organització d'empreses]
(CA) accessibilitat als serveis de salut f
(EN) health services a accessibility
(FR) accessibilité aux services sanitaries
Disponibilitat dels serveis de salut per part dels ciutadans, en funció de la seva condició o estat de salut, del moment o lloc en què els necessitin i de la quantitat i cost raonable dels serveis en qüestió.
(ES) accesión [Economia i organització d'empreses]
(CA) accessió f
(EN) accession
(FR) accession
Adquisició del domini sobre una cosa que s'incorpora a una altra de la qual s'és amo. Per exemple, un tros de terreny que el propietari afegeix a la seva finca.
(ES) acceso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. impacto
(CA) impacte m
(EN) hit
(ES) acceso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés m
(EN) access
(ES) acceso [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. punto de acceso
(CA) accés m; punt d'accés
(EN) access; access point
(ES) acceso a los recursos [Economia i organització d'empreses]
(CA) accés als recursos m
(EN) access to resources
(FR) accès aux ressources
Valoració de la possibilitat (o impossibilitat) d'adquisició de recursos productius per part de
l'empresa, que en alguns casos pot arribar a veure condicionada la seva activitat productiva. En el cas d'entrada en un nou sector, l'accés als recursos es pot convertir en barreres
d'entrada.
(ES) acceso a nueva tecnología [Economia i organització d'empreses]
(CA) accés a nova tecnologia m
(EN) access to new technology
(FR) accès à une nouvelle technologie
Valoració de la possibilitat (o impossibilitat) d'adquisició de la tecnologia necessària per part de l'empresa. Les deficiències en aquest accés ja sigui per dificultats d'inversió, de qualitat del capital humà o de limitació dels coneixements tècnics disponibles, poden limitar seriosament les possibilitats competitives i productives de l'empresa.
(ES) acceso aleatorio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés aleatori m
(EN) random access
Accés múltiple en què els terminals emeten de manera descoordinada.
(ES) acceso aleatorio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés aleatori m
(EN) random access
Accés directe a qualsevol de les posicions o adreces d'una memòria, per la qual cosa la durada d'una operació de lectura o d'escriptura és sempre la mateixa.
(ES) acceso centralizado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés centralitzat m
(EN) centralized access
(ES) acceso conmutado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés commutat m
(EN) switched access
(ES) acceso directo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés directe; drecera f
(EN) shortcut
(FR) raccourci
(ES) acceso directo a memoria [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DMA [sigla]
(CA) accés directe a memòria m; DMA [sigla]
(EN) direct memory access; DMA [sigla]