Crèdits

El contingut d'aquesta base de dades procedeix del treball de diferents equips de treball durant els últims 20 anys.

Especialistes

Joaquim Agulló Batlle (ETSEIB-UPC)
Enric Bejarano (Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori)
Anna Maria Cadenato Matia (ETSEIB-UPC)
Salvador Cardona Foix (ETSEIB-UPC)
Jordi Casademont Serra (ETSETB-UPC)
Adolfo Comerón(ETSETB-UPC)
Ignasi Corbella Sanahuja (ETSETB-UPC)
Cèsar Díaz Gómez (ETSAB-UPC)
Antoni Elias (ETSETB-UPC)
Jaume Herranz (ETSETB-UPC)
Montserrat Julià (Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori)
Yuri Koubychine (Institut de Tècniques Energètiques)
Joaquim Lloveras Macià (ETSEIB-UPC)
Caterina Memeo (Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori)
Josep Mumbrú i Laporta (Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera)
Rosa M. Poch i Claret
Joan Pons Nin(ETSETB-UPC)
M. Rosa Pont i Puntigam
Jaume Porta i Casanellas (Departament de Meteorologia i Ciència del Sòl)
Lluís Pradell Cara(ETSETB-UPC)
Lluís Prat Viñas (ETSETB-UPC)
Francesc Rey Micolau(ETSETB-UPC)
Carles Riba i Romeva (ETSEIB-UPC)
Pere Joan Riu Costa (Departament d'Enginyeria Electrònica)
Joan Josep Rivera Amores (EPSEM-UPC)
Pere Roca i Fabregat (ETSECCPB-UPC)
Joan Jorge Sánchez (EPSEM-UPC)
Ramon Sastre Sastre (ETSAV-UPC)
Jaume Serrasolses i Domènech
Joan Taló i Rovira
Montserrat Tàpias Anton (EUOOT-UPC)
Salvador Tarragó Cid (Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori)
Narcís Teixidor i Albert
Núria Tomàs Corominas (EUOOT-UPC)
Pedro Vicente (ETSETB-UPC)
Xavier Villarés Piera(ETSETB-UPC)
Lingüistes i terminòlegs
Anna Cervera Caminal, Marta de Blas Abante, Jordi Giner Ros, Mariona Ferrer, Montserrat Ferret, Sílvia Llovera Duran, Alan Lounds Jones, Elena Martín Enebral, Montserrat Norò Castells, Rosa Picó, Carme Tarín Aldeguer, Lucy Vàzquez Lithgow.
Coordinació del recurs
Sílvia Llovera Duran
Aplicació informàtica i disseny
Àngel Aguilera Millan
Oriol Teixidó Romanos

© Servei de Llengües i Terminologia (UPC)