Presentació

L’UPCTERM és la base de dades multilingüe en obert que conté la terminologia científica i tècnica de la UPC treballada al Servei de Llengües i Terminologia. Aquest producte és fruit del treball transversal amb altres membres i unitats de la comunitat universitària.

L’objectiu d’aquest recurs és donar un accés àgil i complet al treball terminològic que l’SLT ha dut durant els últims 20 anys i també oferir una eina  útil de suport a la traducció i redacció dels documents docents generats dins de la comunitat universitària i científica en les llengües més habituals (català, castellà, anglès, francès, etc.).

El contingut està format principalment per les diferents publicacions que l’SLT ha elaborat conjuntament amb el professorat de la nostra universitat i també a partir de la terminologia extreta dels projectes de traducció i correcció de textos tècnics. Els termes que constitueixen la base pertanyen als àmbits de les matemàtiques i l’estadística, l’enginyeria civil, l’arquitectura i la construcció, l’òptica, l’enginyeria mecànica, l’enginyeria electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, les ciències de la Terra, les energies, l’enginyeria industrial, l’enginyeria tèxtil, l’economia, l’enginyeria química i el desenvolupament humà i sostenible.

La consulta  del contingut es pot fer de dues maneres:
Consulta alfabètica lineal: cal triar la pestanya amb la llengua en què volem que s’ordenin alfabèticament els termes i després triar la lletra.
Cerca interactiva: cal introduir en la casella de la cerca interactiva la paraula que busquem i prémer el botó “cerca”. Per defecte busca tots els termes que contenen la nostra petició però podem restringir la cerca triant també en el menú desplegable de l’esquerra l’opció  “exactament”, “que comenci per” o “que acabi per”. A més, es pot triar l’opció de buscar la cadena dins de les definicions activant la casella que hi ha a sota. 

Actualització en línia
L’UPCTERM és un producte que actualitzem permanent, a mesura que es publiquen reculls terminològics, a partir del buidatge de nous treballs o a partir dels suggeriments dels usuaris.