Llistat alfabètic

S'han trobat 3104 resultats.

(ES) acceso distribuido [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés distribuït m
(EN) distributed access
(ES) acceso indirecto al bucle de abonado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés indirecte al bucle d'abonat m
(EN) indirect local loop access
(ES) acceso múltiple [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés múltiple m
(EN) multiple access
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CSMA [sigla]
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora m; CSMA [sigla]
(EN) carrier sense multiple access; CSMA [sigla]
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CSMA/CD [sigla]
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de col·lisió m; CSMA/CD [sigla]
(EN) carrier sense multiple access with collision detection; CSMA/CD [sigla]
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora y evitación de colisión [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CSMA/CA [sigla]
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora i evitament de col·lisió m; CSMA/CA [sigla]
(EN) carrier sense multiple access with collision avoidance; CSMA/CA [sigla]
(ES) acceso múltiple por división de código [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CDMA [sigla]
(CA) accés múltiple per divisió de codi m; CDMA [sigla]
(EN) CDMA [sigla]; code division multiple access
Accés múltiple en què diferents usuaris comparteixen la mateixa banda de freqüències perquè utilitzen codis ortogonals o quasiortogonals. Els codis utilitzats són seqüències pseudoaleatòries que eixamplen espectralment els senyals d'informació dels usuaris. Segons la modulació utilitzada, es poden distingir principalment tres tipus d'accessos múltiples CDMA: DS-CDMA, FH-CDMA i TH-CDMA. Aquesta tècnica d'accés múltiple s'utilitza en sistemes de telefonia mòbil de tercera generació, com ara el sistema UMTS a Europa, o IMT-2000 als Estats Units, ja que permet d'augmentar el nombre d'usuaris en una mateixa banda de freqüències. També s'utilitza en alguns sistemes de comunicacions via satèl·lit d'òrbita baixa i en alguns mòdems de televisió per cable.
(ES) acceso múltiple por división de espacio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. SDMA [sigla]
(CA) accés múltiple per divisió d'espai m; SDMA [sigla]
(EN) SDMA [sigla]; space division multiple access
(ES) acceso múltiple por división de frecuencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. FDMA [sigla]
(CA) accés múltiple per divisió de freqüència m; FDMA [sigla]
(EN) FDMA [sigla]; frequency division multiple access
(ES) acceso múltiple por división de tiempo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TDMA [sigla]
(CA) accés múltiple per divisió de temps m; TDMA [sigla]
(EN) TDMA [sigla]; time division multiple access
(ES) acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. OFDMA [sigla]
(CA) accés múltiple per divisió ortogonal de freqüència m; OFDMA [sigla]
(EN) OFDMA [sigla]; orthogonal frequency division multiple access
(ES) acceso remoto [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés remot m
(EN) remote access
(FR) accès à distance
(ES) acceso secuencial [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés seqüencial m
(EN) sequential access
(ES) accidentalidad f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. siniestralidad
(CA) accidentalitat f; sinistralitat
(ES) accidente [Economia i organització d'empreses]
sin. siniestro
(CA) accident m; sinistre
(EN) accident; incident
(FR) accicent
(ES) accidente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) accident m
Sinistre fortuït per causes humanes o mecàniques, generalment violent i sobtat, que sol produir danys materials, lesions corporals o pèrdua de vides humanes.
(ES) accidente histórico [Economia i organització d'empreses]
sin. efecto mariposa
(CA) accident històric m; efecte papallona
(EN) butterfly effect; small event
(FR) accident historique
(ES) accidente laboral [Economia i organització d'empreses]
(CA) accident de treball m
(EN) occupation accident
(FR) accident de travail
Accident que es produeix durant el temps de treball o en el trajecte entre el domicili i el lloc de treball.
(ES) acción [Economia i organització d'empreses]
(CA) acció f
(EN) act; action; share
(FR) action
1. En dret processal, facultat d'acudir als tribunals de justícia i reclamar una decisió sobre un determinat assumpte.
2. En dret penal, conducta prevista per la llei com a constitutiva de delicte.
3. Títol valor que representa una part alíquota del capital d'una societat per accions, resultat de dividir el capital social pel nombre d'accions. Expressa la condició de soci d'una societat anònima, i confereix al seu titular el conjunt de drets i obligacions propis d'aquesta condició. Entre els primers destaquen el dret polític d'assistència i vot a les juntes generals, el dret econòmic de participar en els guanys socials i en la quota de liquidació, i el dret de subscripció preferent de nous títols, en supòsits d'ampliació de capital. Entre les obligacions, la principal és la de realitzar el desembossament íntegre del valor de l'acció. Les accions poden presentar valors diferents: l'inicial és el valor nominal corresponent a cada títol i pot diferir respecte al seu valor comptable, que és el resultat de dividir el patrimoni net pel nombre d'accions; això mateix passa amb el valor borsari dels títols que cotitzen en borsa, el qual fluctua amb relació a la situació econòmica de la societat i a diferents factors.
(ES) acción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acció f
Sol·licitació capaç de produir estats de tensió en un material o element constructiu. En tot cos en equilibri, el conjunt de les accions que hi actuen està compensat mecànicament per les reaccions generades en els vincles del mateix cos. Els valors de les accions a considerar en el càlcul estructural dels edificis s'estableixen generalment en les normes o reglaments. "Acció tèrmica, acció reològica, acció gravitatòria, acció sísmica."