Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) autotrophic [Ciències de la Terra]
(CA) autotròfic -a adj
(ES) autótrofo
(FR) autotrophe
Relatiu o pertanyent a l'autotròfia a als autòtrofs.
(EN) autozero [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. automatic offset compensation
(CA) autozero m
(ES) autocero
(EN) AUV [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. autonomous underwater vehicle
(CA) AUV [sigla]; vehicle submarí autònom m
(ES) AUV [sigla]; vehículo submarino autónomo
(EN) auxiliary [Matemàtiques i estadística]
(CA) auxiliar adj
(ES) auxiliar
(FR) auxiliaire
(EN) auxiliary energy [Energies]
sin. backup energy
(CA) energia auxiliar f
(ES) energía auxiliar; energía de apoyo
(FR) énergie auxiliare; énergie complémentaire; énergie d'appoint
Energia complementària o substitutiva de l'energia solar utilitzada per cobrir necessitats energètiques en periodes d'assolellament insuficient.
(EN) auxiliary lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril auxiliar m
(ES) carril auxiliar
(EN) auxiliary lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril de canvi de velocitat m
(ES) carril de cambio de velocidad
(EN) auxiliary lane at bifurcation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril auxiliar en bifurcació m
(ES) carril auxiliar en bifurcación
(EN) auxiliary lane at confluence [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril auxiliar en confluència m
(ES) carril auxiliar en confluencia
(EN) auxiliary lane at roundabout [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril auxiliar en rotonda m
(ES) carril auxiliar en glorieta
(EN) auxiliary lane at signalized intersection [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril auxiliar de pas en intersecció semaforitzada m
(ES) carril auxiliar de paso en intersección semaforizada
(EN) auxiliary outlet [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) desguàs auxiliar m
(ES) desagüe auxiliar
(EN) auxochrome [Enginyeria química]
(CA) auxocrom m
(ES) auxocromo
Nota: Segons la IUPAC, "auxocrom" és un terme obsolet.
(EN) availability [Economia i organització d'empreses]
(CA) disponibilitat f
(ES) disponibilidad
(FR) disponibilité
(EN) availability [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) disponibilitat f
(ES) disponibilidad
(EN) availability analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) anàlisi de disponibilitats f
(ES) análisis de disponibilidades
(FR) analyse des disponibilités
(EN) available [Ciències de la Terra]
(CA) assimilable adj
(ES) asimilable
(FR) assimilable
Que pot ser assimilat.
(EN) available balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) disponible m
(ES) disponible
(FR) solde disponible
(EN) available bit rate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ABR [sigla]
(CA) ABR [sigla]; taxa de bits disponible f
(ES) ABR [sigla]; tasa de bits disponible
(EN) available gain [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guany disponible m
(ES) ganancia disponible