Llistat alfabètic

S'han trobat 1679 resultats.

(EN) available nutrient [Ciències de la Terra]
(CA) nutrient assimilable m
(ES) nutriente asimilable
(FR) élément nutritif assimilable
(EN) available runway [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. duty runway; runway in use
(CA) pista en servei f
(ES) pista en servicio
(FR) piste en service
(EN) available storage capacity [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capacitat útil d'embassament f
(ES) capacidad útil de almacenamiento
(EN) available water [Ciències de la Terra]
(CA) aigua útil f
(ES) agua útil
(FR) eau utile
(EN) avalanche [Energies]
(CA) allau m
(ES) avalancha
(FR) avalanche
Fenomen pel qual els electrons lliures d'un medi ionitzable sotmès a un camp elèctric poden produir nous ions i crear més electrons lliures, que produeixen el mateix fenomen i provoquen l'augment consegüent del corrent elèctric.
(EN) avalanche effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte d'allau m
(ES) efecto de avalancha
(EN) avalanche noise [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) soroll d'allau m
(ES) ruido de avalancha
(EN) avalanche photodiode [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fotodíode d'allau m
(ES) fotodiodo de avalancha
(EN) avatar [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) avatar m
(ES) avatar
(FR) avatar
(EN) avatar chat software [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) programari de tertúlia amb avatars m
(ES) software de chat con avatares
(EN) average [Matemàtiques i estadística]
sin. mean
(CA) mitjana f
(ES) media
(FR) moyenne
(EN) average [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mitjana f
(ES) promedio
(EN) average cost [Economia i organització d'empreses]
sin. unit cost
(CA) cost mitjà m; cost total mitjà; cost unitari
(ES) coste total medio; coste unitario
(FR) coût moyen
(EN) average cost [Economia i organització d'empreses]
sin. unit cost
(CA) cost variable mitjà m
(ES) coste variable medio
(FR) coût variable moyen
(EN) average current [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) corrent mitjà m
(ES) corriente media
(EN) average daily traffic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. AADT [sigla]; ADT [sigla]; annual average daily traffic
(CA) IMD [sigla]; intensitat mitjana diària f
(ES) IMD [sigla]; intensidad media diaria
(EN) average debtors days [Economia i organització d'empreses]
(CA) període mitjà de cobrament m
(ES) periodo medio de cobro
(FR) période moyenne d'encaissement
(EN) average deflection [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflexió característica f
(ES) deflexión característica
(EN) average filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de mitjana m
(ES) filtro de mediana
(EN) average fixed cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost fix mitjà m
(ES) coste fijo medio
(FR) coût fixe moyen