Llistat alfabètic

S'han trobat 1056 resultats.

(CA) bústia de suggeriments f [Economia i organització d'empreses]
(ES) buzón de sugerencias
(EN) suggestions box
(FR) boîte à suggestions
Sistema de comunicació dintre de l'empresa consistent a generar i aportar idees, innovacions o queixes sobre el procés de treball. A canvi, s'ofereixen incentius per a les propostes acceptades que impliquin un augment dels beneficis o una reducció dels costos.
(CA) bústia de veu f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) buzón de voz
(EN) voice mailbox
(CA) bústia electrònica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bústia f
(ES) buzón electrónico
(EN) electronic mailbox; mailbox
(CA) bústia electrònica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) buzón de correo electrónico; buzón electrónico
(EN) electronic mailbox; mailbox
(CA) BUT m [Ciències de la visió]
(ES) BUT
(EN) break-up time; BUT
Nota: La sigla "BUT" prové del terme anglès "break-up time" (temps de trencament de la llàgrima).
(CA) butil m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) butilo
(CA) butlletí meteorològic m [Ciències de la Terra]
(ES) boletín meteorológico
(EN) weather report
(FR) bulletin météorologique
Butlletí on es consignen les observacions meteorològiques realitzades en una regió durant un període de temps determinat.
(CA) butllofa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ampolla
(IT) rigonfiamento
(CA) butllofa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) ampolla
Protuberància aïllada de dimensió reduïda que es produeix per la dilatació i desadherència puntual del seu suport en revestiments de poc gruix, com ara les pintures.
(CA) butterfly spread [Economia i organització d'empreses]
sin. diferencial papallona m
(ES) diferencia mariposa
(EN) butterfly spread
(FR) écart papillon
(CA) bypass m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) comunicación lateral; puenteado
(EN) bypass
(CA) byte m [Matemàtiques i estadística]
sin. octet
(ES) byte
(EN) byte
(FR) byte
(CA) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte; RPC [sigla]
(CA) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte; octet
(CA) byte per segon m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Bps
(ES) Bps; byte por segundo
(EN) Bps; byte per second
(CA) bytownita f [Ciències de la Terra]
(ES) bytownita
(EN) bytownita
(FR) bytownita
Mescla isomorfa d'aluminosilicats de sodi i alumini.