Llistat alfabètic

S'han trobat 1219 resultats.

(CA) balanceig m [Enginyeria industrial]
(ES) balanceo
(EN) roll; sweep
(FR) pivot; roulis
Moviment de rotació angular del puny al voltant d'un eix de rotació longitudinal a la pinça.
(CA) balanceig m [Enginyeria mecànica]
(ES) balanceo
(CA) balanceig m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balanceo
(EN) rolling movement
(CA) balanceig m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance; balanceo
(EN) roll; rolling
(CA) balanceig m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balanceo
(EN) roll
(CA) balancímetre m [Ciències de la Terra]
(ES) balancímetro
(EN) balancemeter
(FR) bilanmètre
Radiòmetre que mesura el balanç de radiació d'una superfície plana.
(CA) balancímetre m [Energies]
(ES) balancímetro
(EN) balancemeter
Aparell de mesura del balanç de radiació.
(CA) balast m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balasto
(EN) ballast
(CA) balastatge m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balastado
(EN) ballasting
(CA) balcó m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balcón
(CA) balconada f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balcón corrido
(CA) balconera f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balconera
(CA) baldufa f [Enginyeria mecànica]
(ES) trompo
(CA) balisa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) baliza f
(EN) marker post
(CA) balisa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) baliza f
(EN) track magnetic coil
(CA) balisa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) baliza f
(EN) buoy; marker
(CA) balisa cilíndrica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. sevillana
(ES) baliza cilíndrica f; sevillana
(EN) cylinder; tubular marker
(CA) balística n f [Física]
(ES) balística
(EN) ballistics
(FR) balistique
Ciència que estudia el moviment dels projectils i les causes i condicions que el determinen.
(CA) baló m [Ciències de la Terra]
(ES) globo
(EN) balloon
(FR) ballon
Aparell sense motor que consisteix, en essència, en un receptacle que conté un gas més lleuger que l'aire (hidrogen, heli, etc.) que s'eleva en aquest a causa de la força ascensional i que sol anar proveït d'una barqueta per portar tripulants o instruments.
(CA) baló captiu m [Ciències de la Terra]
(ES) globo cautivo
(EN) kite balloon; kytoon; tethered balloon
(FR) ballon captif
Baló unit a terra amb un cable lleuger i resistent.