Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) baroclinity [Ciències de la Terra]
(CA) baroclinitat f
(ES) baroclinicidad
Estat d'un fluid en el qual les superfícies de densitat o temperatura constant s'intersequen amb les superfícies de pressió constant.
(EN) barogram [Ciències de la Terra]
(CA) barograma m
(ES) barograma
(FR) barogramme
Diagrama obtingut mitjançant un barògraf.
(EN) barograph [Ciències de la Terra]
(CA) barògraf m
(ES) barógrafo
(FR) barographe
Baròmetre que enregistra les variacions de la pressió atmosfèrica durant un període de temps determinat.
(EN) barometer [Ciències de la Terra]
(CA) baròmetre m
(ES) barómetro
(FR) baromètre
Instrument meteorològic que mesura la pressió atmosfèrica.
(EN) barometer [Física]
(CA) baròmetre n m
(ES) barómetro
(FR) baromètre
Aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica.
(EN) barometric levelling [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) anivellació baromètrica f
(ES) nivelación barométrica f
(EN) baroseism [Física]
(CA) barosisme n m
(ES) baroseísmo
(FR) baroséisme
Oscil·lació de la superfície sòlida de la Terra enregistrada per un sismògraf, que generalment és irregular i de períodes molt inferiors a 1 minut.
(EN) barothermograph [Ciències de la Terra]
(CA) barotermògraf m
(ES) barotermógrafo
(FR) barothermographe
Meteorògraf que enregistra la pressió atmosfèrica i la temperatura de l'aire.
(EN) barotropic atmosphere [Ciències de la Terra]
(CA) atmosfera barotròpica f
(ES) atmósfera barotrópica
(FR) atmosphère barotrope
Atmosfera en la qual es produeix barotropia.
(EN) barotropic model [Ciències de la Terra]
(CA) model barotròpic m
(ES) modelo barotrópico
(FR) modèle barotrope
Model d'atmosfera barotròpica emprat en la predicció numèrica del temps.
(EN) barotropic wave [Ciències de la Terra]
(CA) ona barotròpica f
(ES) onda barotrópica
Ona que s'origina en una atmosfera barotròpica.
(EN) barotropy [Ciències de la Terra]
(CA) barotropia f
(ES) barotropía
Estat d'un fluid en el qual les superfícies de densitat o temperatura constant coincideixen amb les superfícies de pressió constant.
(EN) barrel [Física]
(CA) barril n m
(ES) barril
(FR) baril
Unitat de mesura de volum equivalent a 158,987 3 dm3, utilitzada sobretot als Estats Units, especialment en la indústria del petroli.
(EN) barrel [Física]
(CA) barril n m
(ES) barril
(FR) baril
bbl
Unitat anglosaxona de mesura de volum, d'un valor aproximat de 141,60 dm3, que pot variar segons els usos.
(EN) barrel distortion [Ciències de la visió]
sin. barrel-shaped distortion
(CA) distorsió de barril f; distorsió de barrilet
(ES) distorsión de barril; distorsión de barrilete; distorsión en barrilete
(FR) distorsion en barillet
(EN) barrel-shaped distortion [Ciències de la visió]
sin. barrel distortion
(CA) distorsió de barril f; distorsió de barrilet
(ES) distorsión de barril; distorsión de barrilete; distorsión en barrilete
(FR) distorsion en barillet
(EN) barrier [Economia i organització d'empreses]
sin. impediment; obstacle
(CA) trava f
(ES) obstáculo
(FR) entrave
(EN) barrier beach [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) platja barrera f
(ES) playa barrera
(EN) barrier breaching [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) trencament de platja barrera m
(ES) rotura de playa barrera
(EN) barrier island [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) illa barrera m
(ES) isla barrera