Llistat alfabètic

S'han trobat 1343 resultats.

(EN) Barton reaction [Enginyeria química]
(CA) reacció de Barton f
(ES) reacción de Barton
(EN) barycentre [Matemàtiques i estadística]
(CA) baricentre m; punt bisector
(ES) baricentro
(FR) barycentre; point médian
(EN) barycentric coordinates [Matemàtiques i estadística]
(CA) coordenades baricèntriques f pl
(ES) coordenadas baricéntricas
(FR) coordonnées barycentriques
(EN) barye [Física]
sin. microbar
(CA) baria n f; microbar
(ES) baria; microbar
(FR) barye; microbar
Unitat de mesura de pressió en el sistema cegesimal, equivalent a la força d'1 dina per centímetre quadrat.
(EN) baryon [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) barió m
(ES) barión
(EN) baryon [Física]
(CA) barió n m
(ES) barión
(FR) baryon
Hadró de spin semienter constituït per tres quarks, cadascun d'un color primari diferent, de manera que la càrrega de color global de l'hadró es neutralitza.
(EN) baryon charge [Física]
sin. baryon number
(CA) càrrega bariònica; nombre bariònic n m
(ES) carga bariónica; número bariónico
(FR) charge baryonique; nombre baryonique
Nombre quàntic additiu associat a una partícula o a un sistema igual a
on és el nombre de quarks del sistema i és el d'antiquarks.
(EN) baryon number [Física]
sin. baryon charge
(CA) càrrega bariònica; nombre bariònic n m
(ES) carga bariónica; número bariónico
(FR) charge baryonique; nombre baryonique
Nombre quàntic additiu associat a una partícula o a un sistema igual a
on és el nombre de quarks del sistema i és el d'antiquarks.
(EN) baryonic charge [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) càrrega bariònica f
(ES) carga bariónica
(EN) basalt [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) basalt m
(ES) basalto
(EN) bascule bridge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pont basculant m
(ES) puente basculante
(EN) base [Enginyeria industrial]
(CA) base f
(ES) base
(FR) base
Suport on va articulat el primer element de l'estructura articulada.
(EN) base [Economia i organització d'empreses]
(CA) base f
(ES) base
(FR) base
Diferència entre el preu al comptat d'una primera matèria i el preu a futur sobre el mateix actiu. S'anomena base local, en l'àmbit de les mercaderies, el diferencial de preu entre dos llocs de subministrament d'un determinat producte negociat a termini.
(EN) base [Matemàtiques i estadística]
sin. basis
(CA) base f
(ES) base
(FR) base
(EN) base [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) base f
(ES) base
(EN) base [Enginyeria química]
(CA) base
(ES) base
Espècie que és capaç d'acceptar ions hidrogen o protons d'un àcid. Nota: Una base és capaç de neutralitzar els àcids per a formar
sals.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) base angle [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle de la base m
(ES) ángulo de la base
(FR) angle de la base
(EN) base band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda base f
(ES) banda base
(EN) base catalysis [Enginyeria química]
(CA) catàlisi bàsica
(ES) catálisis básica
Catàlisi acidobàsica que implica la transferència d'un protó del substrat al catalitzador.
Nota: La catàlisi bàsica és especialment rellevant en la condensació de Claisen, en la condensació aldòlica i en l'halogenació de compostos orgànics.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) base coordinate system [Enginyeria industrial]
(CA) sistema de coordenades de la base m
(ES) sistema de coordenadas de la base
(FR) système de coordonnées de la base
Sistema de coordenades fixat a la base.