Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) bypass [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bypass m
(ES) comunicación lateral; puenteado
(EN) bypass channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de desviament m
(ES) canal de desvío
(EN) byproduct [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) subproducte m
(ES) subproducto
(EN) byte [Matemàtiques i estadística]
(CA) byte m; octet
(ES) byte
(FR) byte
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. RPC [sigla]
(CA) byte; octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet
(CA) octet m
(ES) carácter; octeto
(EN) byte [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. octet
(CA) byte; octet m
(ES) byte; octeto
(EN) byte per second [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. Bps
(CA) Bps; byte per segon m
(ES) Bps; byte por segundo
(EN) bytownita [Ciències de la Terra]
(CA) bytownita f
(ES) bytownita
(FR) bytownita
Mescla isomorfa d'aluminosilicats de sodi i alumini.