Llistat alfabètic

S'han trobat 534 resultats.

(FR) budget hospitalier [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressupost hospitalari m
(ES) presupuesto hospitalario
(EN) hospital budget
(FR) budget périodiquement équilibré [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressupost cíclicament equilibrat m
(ES) presupuesto cíclicamente equilibrado
(EN) balanced budget
(FR) build-up factor [Física]
sin. facteur d'accumulation
(CA) factor d'acumulació n m
(ES) factor de acumulación
(EN) buildup factor
(FR) bulletin de sortie [Economia i organització d'empreses]
(CA) alta sanitària f
(ES) alta hospitalaria
(EN) hospital discharge
Acte pel qual una persona ingressada abandona l'hospital, finalitzant el període d'internament hospitalari, per incorporació a la vida normal, per trasllat a un altre centre, per invalidesa o mort.
(FR) bulletin météorologique [Ciències de la Terra]
(CA) butlletí meteorològic m
(ES) boletín meteorológico
(EN) weather report
Butlletí on es consignen les observacions meteorològiques realitzades en una regió durant un període de temps determinat.
(FR) bullionisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) bullionisme m
(ES) bullonismo
(EN) bullionism
Doctrina econòmica imperant a Europa els segles XVI i XVII que considerava la quantitat de metalls preciosos acumulats com l'expressió de la riquesa d'un país. Aquest corrent propugnava la defensa de l'or i de l'argent, de manera que el poder públic s'esforçava a actuar directament, mitjançant lleis i reglamentacions, sobre els metalls preciosos, per a fer-los entrar al país i, alhora, impedir-los sortir-ne.
(FR) bureau météorologique [Ciències de la Terra]
sin. institut météorologique, office météorologique
(CA) institut meteorològic m
(ES) instituto de meteorología
(EN) meteorological institute; meteorological office
Institució científica que realitza activitats relacionades amb la meteorologia.
(FR) bureaucratie mécanique [Economia i organització d'empreses]
(CA) burocràcia maquinal f
(ES) burocracia maquinal
(EN) machine bureaucracy
Estructura organitzativa proposada per Mintzberg, caracteritzada pel nucli d'operacions constituït per molts individus amb poca formació i fàcilment substituïbles. El seu mecanisme de coordinació és la normalització dels processos de treball, de manera que la tecnoestructura hi té un paper clau. Es adequada per a entorns molt estables i simples, ja que és una estructura molt rígida, basada en la departamentalització funcional; té com a gran avantatge l'eficiència, i s'adapta a organitzacions grans i madures.
(FR) bureaucratie professionnelle [Economia i organització d'empreses]
(CA) burocràcia professional f
(ES) burocracia profesional
(EN) professional bureaucracy
Estructura organitzativa proposada per Mintzberg que té la part clau en el nucli d'operacions, constituït per professionals altament qualificats. L'staff d'ajuda continua existint, però desapareix la tecnoestructura, i es coordina per mitjà de la normalització d'habilitats. Es una estructura adequada per a entorns complexos però estables, i és freqüent trobar-la en el sector de serveis (consultories, enginyeries, bufets d'advocats, etc.).
(FR) burozem [Ciències de la Terra]
(CA) burozem m
(ES) burosem
(EN) burozem
(FR) bus [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bus m
(ES) bus
(EN) bus
(FR) but [Economia i organització d'empreses]
(CA) meta f; subobjectiu
(ES) meta; subobjetivo
(EN) goal; objective; target
(FR) byte [Matemàtiques i estadística]
(CA) byte m; octet
(ES) byte
(EN) byte
(FR) bytownita [Ciències de la Terra]
(CA) bytownita f
(ES) bytownita
(EN) bytownita
Mescla isomorfa d'aluminosilicats de sodi i alumini.