Llistat alfabètic

S'han trobat 534 resultats.

(FR) baromètre Fortin [Ciències de la Terra]
sin. baromètre à couvette ajustable
(CA) baròmetre de Fortin m
(ES) barómetro Fortin
(EN) adjustable cistern barometer; Fortin barometer
Baròmetre de mercuri la superfície lliure del qual s'ha d'ajustar abans de cada lectura a un nivell fix que coincideix amb el zero de l'escala.
(FR) baromètre siphon [Ciències de la Terra]
(CA) baròmetre de sifó m
(ES) barómetro de sifón
(EN) siphon barometer
Baròmetre de mercuri amb el tub en forma de U i de diàmetre igual en els dos nivells de les superfícies lliures del mercuri.
(FR) baroséisme [Física]
(CA) barosisme n m
(ES) baroseísmo
(EN) baroseism
Oscil·lació de la superfície sòlida de la Terra enregistrada per un sismògraf, que generalment és irregular i de períodes molt inferiors a 1 minut.
(FR) barothermographe [Ciències de la Terra]
(CA) barotermògraf m
(ES) barotermógrafo
(EN) barothermograph
Meteorògraf que enregistra la pressió atmosfèrica i la temperatura de l'aire.
(FR) barre [Matemàtiques i estadística]
(CA) barra f
(ES) barra
(EN) bar
(FR) barre d'outils [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) barra d'eines f
(ES) barra de herramientas
(EN) toolbar
(FR) barre de combustible [Física]
(CA) barra de combustible n f
(ES) barra de combustible
(EN) fuel rod
Combustible nuclear en forma de barra utilitzat en els reactors nuclears, generalment contingut en una beina.
(FR) barre de commande [Física]
sin. barre de commande d'un réacteur
(CA) barra de control n f
(ES) barra de control
(EN) control rod
Element de control d'un reactor nuclear en forma de barra constituït per un element o un compost químic que actua com a absorbent de neutrons.
(FR) barre de commande d'un réacteur [Física]
sin. barre de commande
(CA) barra de control n f
(ES) barra de control
(EN) control rod
Element de control d'un reactor nuclear en forma de barra constituït per un element o un compost químic que actua com a absorbent de neutrons.
(FR) barrière à la communication [Economia i organització d'empreses]
(CA) barrera a la comunicació f
(ES) barrera a la comunicación
(EN) communication barrier
Qualsevol de les interferències, tant de l'emissor i del receptor com del canal, que es produeixen en la comunicació i que poden limitar-ne la comprensió.
(FR) barrière anti-vapeur [Energies]
sin. écran pare-vapeur
(CA) barrera antivapor f
(ES) pantalla antivapor
(EN) vapour barrier
Revestiment de material poc permeable al vapor, generalment de forma laminar, que es col·loca juntament amb un aïllament tèrmic a la part calenta del mur que es vol aïllar per tal d'evitar que el vapor travessi l'aïllament, es condensi a la banda fre
(FR) barrière centrifuge [Física]
(CA) barrera centrífuga n f
(ES) barrera centrífuga
(EN) centrifugal barrier
Barrera de potencial associada al potencial centrífug.
(FR) barrière coulombienne [Física]
(CA) barrera coulombiana n f; barrera de Coulomb
(ES) barrera coulombiana; barrera de Coulomb
(EN) Coulomb barrier
Barrera de potencial creada per un camp electroestàtic.
(FR) barrière de potentiel [Energies]
(CA) barrera de potencial f
(ES) barrera de potencial
(EN) potential barrier
Regió on existeix una diferència de potencial que actua de separació entre els portadors de càrrega creats pels fotons de la llum incident.
(FR) barrière de potentiel [Física]
(CA) barrera de potencial n f
(ES) barrera de potencial
(EN) potential barrier
Regió d'un camp conservatiu en què el potencial té uns valors superiors als del seu entorn.
(FR) barrière écologique [Economia i organització d'empreses]
(CA) barrera ecològica f
(ES) barrera ecológica
(EN) ecological barrier
Factor ecològic que impedeix o dificulta la dispersió d'una determinada espècie o població, sense que hagi de ser un obstacle per a cap altra.
(FR) barrière Schottky [Energies]
(CA) barrera Schottky f
(ES) barrera Schottky
(EN) Schottky barrier
Barrera de potencial que apareix a la regió de transició entre un metall i un semiconductor o entre un metall, un aïllant i un semiconductor.
(FR) barrière sonique [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) barrera del so f
(ES) barrera del sonido
(EN) sonic barrier
(FR) barrière thermique [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. mur de la chaleur
(CA) barrera de la calor f
(ES) barrera térmica
(EN) thermal barrier
Conjunt de fenòmens tèrmics que apareixen en una aeronau per efecte de l'escalfament cinètic. (Font: GEC)
(FR) barrières à l'imitation [Economia i organització d'empreses]
(CA) barreres a la imitació f pl; mecanismes d'aïllament
(ES) barreras a la imitación; mecanismos de aislamiento
(EN) barriers to imitation; mechanisms of isolation