Llistat alfabètic

S'han trobat 3968 resultats.

(ES) C [Energies]
sin. coulomb
(CA) C m; coulomb
(EN) C; coulomb
(FR) C; coulomb
Unitat de quantitat d'electricitat o de càrrega elèctrica en el SI que correspon a la quantitat d'electricitat transportada per un corrent d'1 ampere en 1 segon.
(ES) cabalgamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) encavalcament m
(EN) thrust
(ES) caballete [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) crestallera f
(ES) caballo de Troya [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cavall de Troia m
(EN) Trojan horse
(ES) cabeceo [Enginyeria industrial]
(CA) capcineig m
(EN) pitch
(FR) pliage; tangage
Moviment de rotació angular del puny al voltant d'un eix de rotació en la direcció de prensió de la pinça.
(ES) cabeceo [Enginyeria mecànica]
(CA) capcineig m
(EN) nosing; pitching
(FR) tangage
(ES) cabeceo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capcineig m
(EN) pitch
(ES) cabeceo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) caboteig m
(EN) pitch
(ES) cabecera [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capçalera f
(ES) cabecera [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capçalera f
(EN) headwaters
(ES) cabecera [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capçalera f
(EN) header
Part d'un missatge que precedeix les dades transmeses i que conté informació generalment sobre el tipus de missatge i el seu grau de prioritat.
(ES) cabecera de cable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CMTS [sigla]
(CA) capçalera de cable f; CMTS [sigla]
(EN) cable modem termination system; CMTS [sigla]
(ES) cabecera de instalación de antena colectiva [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capçalera d'instal·lació de televisió col·lectiva f
(EN) community antenna television front-end
(ES) cabecera de red [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capçalera de xarxa f
(EN) network header
Capçalera receptora d'una xarxa de distribució a partir de la qual els senyals es transmeten a l'abonat per mitjà d'una xarxa de cable.
(ES) cabecero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) capçal m
(ES) cabeza [Economia i organització d'empreses]
(CA) cap m
(EN) head
(FR) cap
(ES) cabeza de anclaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cap d'ancoratge m
(EN) anchor head
(ES) cabeza de carril [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cap de carril m
(EN) head of rail
(ES) cabeza de impresión [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capçal d'impressió m
(EN) print head
(ES) cabezal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capçal m
(EN) head