Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) caliza [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calcària f
(EN) limestone
(ES) caliza pulverulenta [Ciències de la Terra]
(CA) calcària pulverulenta f
(EN) soft powfery lime
(FR) calcaire pulvérulent
(ES) calizo [Ciències de la Terra]
(CA) calcari -ària adj
(EN) calcareous
(FR) calcaire
Que conté carbonat càlcic.
(ES) calle de rodaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carrer de rodada m
(EN) taxiway
(ES) calle de salida rápida [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carrer de sortida ràpida m
(EN) rapid exit taxiway
(ES) calle peatonalizada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carrer de vianants m
(EN) pedestrian street
(ES) calma [Ciències de la Terra]
(CA) calma f
(EN) calm
(FR) calme
Vent de força 0, amb una velocitat entre 0 i 0,2 m/s.
(ES) calmas ecuatoriales [Ciències de la Terra]
(CA) calmes equatorials f pl
(EN) equatorial calms
(FR) calmes équatoriaux
Vents molt suaus que bufen entre els alisis dels dos hemisferis.
(ES) calmas subtropicales [Ciències de la Terra]
(CA) calmes subtropicals f pl
(EN) subtropical calms
(FR) calmes subtropicaux
Vents molt suaus que bufen al centre dels anticiclons que formen el cinturó subtropical, entre els alisis i els vents de l'oest de latituds mitjanes.
(ES) caloportador [Energies]
(CA) termòfor -a adj
(FR) caloporteur
Dit del cossos, els materials, les substàncies, etc. que porten o forneixen calor per convecció.
(ES) calor [Enginyeria mecànica]
(CA) calor f
(ES) calor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calor f
(ES) calor [Física]
(CA) calor n f
(EN) heat
(FR) chaleur
Energia que es transfereix entre dos sistemes a causa de la seva diferència de temperatura.
(ES) calor [Enginyeria química]
(CA) calor
(EN) heat
Q; q
Energia que es bescanvia entre dos sistemes, o entre un sistema i el medi, quan estan en contacte tèrmic, separats per una paret diatèrmana i a diferents temperatures.
Nota: En un bescanvi de calor, en absència de camps externs (com pertorbacions causades per la presència de camps gravitacionals, elèctrics, magnètics, etc.) i quan no es realitza treball d'expansió o treball hidroestàtic, s'observen variacions en les propietats macroscòpiques dels dos sistemes considerats a causa de les interaccions existents a través de la paret diatèrmana.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor de adsorción [Enginyeria química]
(CA) calor d'adsorció
(EN) heat of adsorption
Bescanvi de calor associat al procés d'adsorció d'una quantitat fixa d'adsorbat en 1 kg d'adsorbent.
Nota: La calor d'adsorció se sol expressar per mol d'adsorbat i es pot determinar linealitzant una isòstera d'adsorció o a partir del coeficient d'adsorció.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor de exceso [Enginyeria química]
(CA) calor d'excés
(EN) excess heat
Calor absorbida per l'univers, la qual prové de la part de l'energia interna que no es pot bescanviar en forma de treball i es dissipa en forma de calor en un procés irreversible que augmenta l'entropia de l'univers.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor de fusión [Energies]
(CA) calor de fusió f
(EN) fusion heat
(FR) chaleur de fusion
Calor latent corresponent al pas de la unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al sòlid o del sòlid al líquid a una temperatura constant.
(ES) calor de imbibición [Ciències de la Terra]
(CA) calor d'humectació f
(EN) heat of wetting
(FR) chaleur d'humectation
(ES) calor de reacción [Energies]
(CA) calor de reacció f
(EN) reaction heat
(FR) chaleur de réaction
Energia tèrmica cedida i absorbida en una reacció química.
(ES) calor de reacción [Enginyeria química]
(CA) calor de reacció
(EN) heat of reaction
Bescanvi de calor associat a una reacció en què reactius i productes es troben a la mateixa temperatura.
Nota: Quan la reacció es realitza a pressió constant, s'utilitza el terme calor de reacció a pressió constant i coincideix amb l'entalpia de reacció. Quan es realitza a volum constant, s'utilitza el terme calor de reacció a volum constant i coincideix amb l'energia interna de reacció.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212