Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) calor de transformación [Física]
sin. calor latente
(CA) calor de transformació; calor latent n f
(EN) heat of transformation; latent heat
(FR) chaleur de transformation; chaleur latente
Calor que ha d'absorbir o desprendre una unitat de massa d'una substància per a canviar de fase a temperatura constant.
(ES) calor de vaporización [Energies]
(CA) calor de vaporització m
(EN) vaporization heat
(FR) chaleur de vaporisation
Calor latent corresponent al pas de la unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al gasós a temperatura constant.
(ES) calor diferencial de disolución [Enginyeria química]
(CA) calor diferencial de dissolució
(EN) differential heat of solution
Variació de l'entalpia de dissolució que es produeix per l'afegiment d'una quantitat infinitesimal de solut.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor específico [Ciències de la Terra]
(CA) calor específica f
(EN) specific heat
(FR) chaleur spécifique
Energia que ha de rebre la unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura s'elevi una unitat.
(ES) calor específico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calor específica f
(ES) calor específico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calor específica f
Energia tèrmica que ha de rebre la unitat de massa o de volum d'una substància perquè la seva temperatura s'elevi un grau.
(ES) calor específico [Física]
sin. capacidad calorífica específica
(CA) calor específica n f; capacitat calorífica específica
(EN) specific heat; specific heat capacity
(FR) capacité calorifique spécifique; chaleur spécifique
Calor que ha d'absorbir una unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau.
(ES) calor específico [Enginyeria química]
sin. capacidad calorífica específica
(CA) calor específica; capacitat calorífica específica
(EN) specific heat; specific heat capacity
c
Capacitat calorífica per gram de substància.
Nota: Matemàticament, la capacitat calorífica específica s'expressa com c = C / m.
La capacitat calorífica específica depèn de com sigui el procés de bescanvi de calor.

Les unitats de mesura de la capacitat calorífica específica en el sistema internacional d'unitats són joule partit per grau kelvin i gram, encara que és més habitual utilitzar caloria partida per grau kelvin i gram, ja que d'aquí va sorgir la definició de caloria.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor instantáneo [Energies]
(CA) calor específica f
(EN) instantaneous heat
(FR) chaleur instantanée
Energia tèrmica aparent que entra dins un recinte, avaluada a partir de l'augment de temperatura que hi provoca, i que depèn de la capacitat d'emmagatzematge tèrmic de la seva estructura.
(ES) calor instantáneo [Energies]
(CA) calor instantània f
(EN) instantaneous heat
(FR) chaleur instantanée
Energia tèrmica aparent que entra dins un recinte, avaluada a partir de l'augment de temperatura que hi provoca, i que depèn de la capacitat d'emmagatzematge tèrmic de la seva estructura.
(ES) calor latente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calor latent f
(ES) calor latente [Energies]
(CA) calor latent f
(EN) latent heat
(FR) chaleur latente
Energia tèrmica cedida o absorbida per la unitat de massa d'una substància en un canvi de fase a temperatura constant.
(ES) calor latente [Física]
sin. calor de transformación
(CA) calor de transformació; calor latent n f
(EN) heat of transformation; latent heat
(FR) chaleur de transformation; chaleur latente
Calor que ha d'absorbir o desprendre una unitat de massa d'una substància per a canviar de fase a temperatura constant.
(ES) calor latente [Enginyeria química]
(CA) calor latent
(EN) latent heat
Calor absorbida per una substància en un canvi d'estat a temperatura constant.
Nota: Es poden distingir diferents tipus de calor latent segons el canvi d'estat, com ara la calor de fusió o la calor de vaporització.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) calor molar [Física]
(CA) calor molar n f
(EN) molar heat capacity
(FR) chaleur molaire
Calor que ha d'absorbir un mol d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau.
(ES) calor real [Energies]
(CA) calor real m
(EN) real heat
(FR) chaleur réelle
Energia tèrmica que entra dins d'un recinte en forma de radiació solar.
(ES) calor sensible [Energies]
(CA) calor sensible f
(EN) sensible heat
(FR) chaleur sensible
Energia tèrmica transmesa a un cos que provoca l'augment de la seva temperatura sense que es produeixi un canvi de fase.
(ES) calor útil [Energies]
(CA) calor útil f
(EN) useful heat; useful heating effect
(FR) chaleur utile; puissance thermique effective
Energia tèrmica lliurada per una instal·lació que satisfà un ús final.
(ES) calorescencia [Física]
(CA) calorescència n f
(EN) calorescence
(FR) calorescence
Luminescència consistent en l'absorció de radiació infraroja i l'emissió de llum visible.
(ES) caloría [Enginyeria mecànica]
(CA) caloria f
(EN) calorie
(FR) calorie