Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) curvatura [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura f
(EN) curvature
(FR) courbure
(ES) curvatura [Ciències de la visió]
(CA) curvatura f
(EN) curvature
(ES) curvatura [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) curvatura f
(EN) curvature
(ES) curvatura de campo [Física]
sin. curvatura de Petzval
(CA) curvatura de camp n f; curvatura de Petzval
(EN) field curvature; Petzval curvature
(FR) courbure de champ; courbure de Petzval
Aberració geomètrica que provoca que la imatge d'un pla objecte perpendicular a l'eix òptic no sigui un pla imatge perpendicular a l'eix òptic, sinó una determinada superfície de revolució al voltant de l'eix.
(ES) curvatura de Petzval [Física]
sin. curvatura de campo
(CA) curvatura de camp n f; curvatura de Petzval
(EN) field curvature; Petzval curvature
(FR) courbure de champ; courbure de Petzval
Aberració geomètrica que provoca que la imatge d'un pla objecte perpendicular a l'eix òptic no sigui un pla imatge perpendicular a l'eix òptic, sinó una determinada superfície de revolució al voltant de l'eix.
(ES) curvatura del espacio [Física]
(CA) curvatura de l'espai
(EN) space curvature
(FR) courbure de l'espace
Propietat geomètrica que permet distingir les varietats sense curvatura o planes, en les quals se satisfà la geometria euclidiana o pseudoeuclidiana, de les altres.
(ES) curvatura geodésica [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura geodèsica f
(EN) geodesic curvature
(FR) courbure géodésique
(ES) curvatura media [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura mitjana f
(EN) mean curvature
(FR) courbure moyenne
(ES) curvatura normal [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura normal f
(EN) normal curvature
(FR) courbure normale
(ES) curvatura principal [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura principal f
(EN) principal curvature
(FR) courbure principale
(ES) curvatura total [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura total f
(EN) total curvature
(FR) courbure totale
(ES) cúspide [Matemàtiques i estadística]
sin. punto cuspidal
(CA) cúspide f; punt cuspidat
(EN) cusp; spinode
(FR) cuspe; spinode
(ES) cután [Ciències de la Terra]
(CA) cutà m
(EN) cutan
(FR) cutane
(ES) CV [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. circuito virtual
(CA) circuit virtual m; CV [sigla]
(EN) VC [sigla]; virtual circuit
(ES) CV [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. contenedor virtual
(CA) contenidor virtual m; CV [sigla]
(EN) VC [sigla]; virtual container
(ES) CV [Física]
sin. caballo de vapor
(CA) cavall de vapor n m; CV
(EN) horsepower; metric horsepower
(FR) ch; cheval-vapeur
Unitat de potència del sistema mètric equivalent a 75 kilogràmetres per segon o, aproximadament, a 735,5 watts.
(ES) CVBS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. señal de vídeo compuesta
(CA) CVBS [sigla]; senyal de vídeo compost m
(EN) composite video signal; CVBS [sigla]
(ES) CVC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. circuito virtual conmutado
(CA) circuit virtual commutat m; CVC [sigla]
(EN) SVC [sigla]; switched virtual circuit
(ES) CVP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. circuito virtual permanente
(CA) circuit virtual permanent m; CVP [sigla]
(EN) permanent virtual circuit; PVC [sigla]
(ES) cXML [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cXML m
(EN) cXML