Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) cal hidráulica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calç hidràulica f
(ES) cal muerta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cal apagada
(CA) calç apagada f; calç morta
(ES) cal viva [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calç viva f
(ES) calado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calat m
(EN) water depth
(ES) calado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calat m
(EN) draught
(ES) calado [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) calat
(EN) draught
(ES) calado crítico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calat crític m
(EN) critical depth
(ES) calado uniforme [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calat uniforme m
(EN) normal depth
(ES) calados conjugados [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calats conjugats m pl
(EN) sequent depths
(ES) calar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calar v tr
Penetrar un cos travessant-lo de banda a banda. "Calar l'aigua en una paret."
(ES) calcáreo -a [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) calcari -ària adj
(ES) calcedonia [Ciències de la Terra]
(CA) calcedònia f
(EN) chalcedony
(FR) calcédoine
Quars criptocristalí, format per masses de cristalls microscòpics, en qualsevol de les seves varietats.
(ES) calci- [Ciències de la Terra]
(CA) calci- pref
(EN) calci-
(FR) calci-
(ES) cálcico [Ciències de la Terra]
(CA) càlcic -a adj
(EN) calcic
(FR) calcique
Que conté calci.
(ES) calcícola [Ciències de la Terra]
(CA) calcícola adj
(EN) calcicole
(FR) calcicole
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que habiten normalment en sòls o substrats calcaris.
(ES) calcificación [Ciències de la Terra]
(CA) calcificació f
(EN) calcification
(FR) calcification
Saturació del sòl en carbonat càlcic que es produeix en horitzons d'acumulació, on substitueix diverses substàncies, o bé es fixa sobre el complex adsorbent.
(ES) calcífugo [Ciències de la Terra]
(CA) calcífug -a adj
(EN) calcifuge
(FR) calcifuge
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que no viuen bé en sòls o substrats calcaris.
(ES) calcímetro [Ciències de la Terra]
(CA) calcímetre m
(EN) calcimeter
(FR) calcimètre
Aparell per a la determinació del contingut en carbonats d'un material, especialment del sòl.
(ES) calcinación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calcinació f
Escalfament d'una substància fins a la temperatura de descomposició. "Calcinació de la pedra calcària, calcinació del guix."
(ES) calcio [Ciències de la Terra]
(CA) calci m
(EN) calcium
(FR) calcium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable.