Llistat alfabètic

S'han trobat 4860 resultats.

(ES) cálculo tensorial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) càlcul tensorial
(EN) tensor calculus
(ES) cálculo vectorial [Física]
sin. análisis vectorial
(CA) anàlisi vectorial; càlcul vectorial
(EN) vector analysis; vector calculus
(FR) analyse vectorielle
Extensió a les magnituds vectorials de les operacions de l'anàlisi matemàtica, mitjançant la definició d'operadors vectorials diferencials i d'integrals de línia, superfície i volum.
(ES) caldera [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) caldera f
(ES) caldera solar [Energies]
(CA) caldera solar f
(EN) solar boiler
(FR) chaudière solaire
Dipòsit de fluid termòfor, situat normalment dalt de la torre d'una central heliotèrmica, que s'escalfa per la radiació solar captada i concentrada mitjançant sistemes diversos.
(ES) cale [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calada f
(EN) daylight
(ES) calefacció solar [Energies]
(CA) calefacció solar f
(EN) solar heating
(FR) chauffage solaire
Operació consistent en l'escalfament d'un espai mitjançant l'aprofitament de l'assolellament amb sistemes solars passius o actius.
(ES) calefacción [Termes de recerca UPC]
(CA) calefacció
(ES) caleidoscopio [Ciències de la visió]
sin. calidoscopio
(CA) calidoscopi m
(EN) kaleidoscope
(ES) calendario [Física]
(CA) calendari n m
(EN) calendar
(FR) calendrier
Sistema convencional d'organització del temps basat en la combinació de dies, setmanes, mesos, anys i, de vegades, múltiples d'anys.
(ES) calendario de taller [Economia i organització d'empreses]
(CA) calendari de taller m
(EN) workshop calendar
(FR) calendrier d'atelier
Arxiu on s'estableixen els dies laborables relacionats amb el calendari natural i amb la seva pròpia numeració per al sistema productiu.
(ES) calentador a gas [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escalfador de gas m
(ES) calentador eléctrico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. termo eléctrico
(CA) escalfador elèctric m
(ES) calentador instantáneo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escalfador instantani m
(ES) calentador solar de agua [Energies]
(CA) escalfador solar d'aigua m
(EN) solar water heater
(FR) chauffe-eau solaire
Aparell emprat per produir aigua calenta corrent, constituït per un captador solar pla i un acumulador d'aigua calenta aïllat tèrmicament, entre els quals l'aigua circula pel principi de termosifó o per mitjà de l'impuls d'aparells mecànics.
(ES) calentador solar de agua de dos fases [Energies]
(CA) escalfador solar d'aigua de dues fases m
(EN) two-phase water heater
(FR) chauffe-eau solaire à deux phases
Escalfador solar d'aigua que empra com a termòfor un compost que s'evapora en el captador solar a una temperatura inferior a 100 °C i que es condensa en l'intercanviador de calor situat a l'interior de l'acumulador d'aigua calenta.
(ES) calentamiento en película fina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escalfament en pel·lícula fina m
(EN) loss on heating test
(ES) calentamiento global [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) escalfament global m
(EN) global warming
(FR) réchauffement climatique
(ES) caleo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) enfarinament m
Aparició d'una pols fina dèbilment adherida a la superfície d'un material, que prové de l'alteració química d'un o més dels seus components i que s'associa a situacions d'exposició a la intempèrie.
(ES) calibración [Economia i organització d'empreses]
sin. calibrado
(CA) calibratge m
(EN) calibration
(FR) calibrage
(ES) calibración [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calibratge m
(EN) calibration