Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) capillary conductivity [Ciències de la Terra]
(CA) conductivitat capil·lar f
(ES) conductividad capilar
(FR) conductivité capillaire
(EN) capillary depression [Enginyeria química]
(CA) descens capil·lar
(ES) descenso capilar
Disminució del nivell d'un líquid en un capil·lar per sota del nivell exterior, com a conseqüència del fet que, en formar-se el menisc, les pressions a les dues bandes de la interfície no són iguals.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) capillary falling [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) descens capil·lar m
(ES) descenso capilar
(EN) capillary force [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) força capil·lar f
(ES) fuerza capilar
(EN) capillary force [Física]
(CA) acció capil·lar; força capil·lar
(ES) fuerza capilar
(FR) force capillaire
Força deguda a la tensió superficial i a les forces d'adhesió, responsable dels fenòmens capil·lars.
(EN) capillary fringe [Ciències de la Terra]
(CA) franja capil·lar f
(ES) franja capilar
(FR) frange capillaire
(EN) capillary porosity [Ciències de la Terra]
(CA) porositat capil·lar f
(ES) porosidad capilar
(FR) porosité capillaire
(EN) capillary potential [Ciències de la Terra]
sin. matric potential
(CA) potencial capil·lar; potencial matricial m
(ES) potencial capilar; potencial matricial
(FR) potentiel capillaire; potentiel matriciel
(EN) capillary pressure [Física]
(CA) pressió capil·lar n f; pressió de superfície
(ES) presión capilar
(FR) pression capillaire
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) capillary rise [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ascens capil·lar m
(ES) ascenso capilar
(EN) capillary rise [Física]
(CA) ascens capil·lar
(ES) ascenso capilar
(FR) ascension capillaire
Ascens d'un líquid per l'interior d'un tub capil·lar submergit parcialment en el mateix líquid.
(EN) capillary rise [Enginyeria química]
(CA) ascens capil·lar; ascensió capil·lar
(ES) ascenso capilar
Augment del nivell d'un líquid en un capil·lar per damunt del nivell exterior, com a conseqüència del fet que, en formar-se el menisc, les pressions a les dues bandes de la interfície no són iguals.
Nota: L'ascens capil·lar es produeix quan el líquid mulla les parets del capil·lar, és a dir, quan forma un angle de contacte inferior a 90º.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) capillary tube [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub capil·lar m
(ES) tubo capilar
(EN) capillary tube [Física]
(CA) tub capil·lar n m
(ES) tubo capilar
(FR) tube capillaire
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) capillary wave [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ona capil·lar f
(ES) onda capilar
(EN) capillatus [Ciències de la Terra]
(CA) capillatus adj
(ES) capillatus
(FR) capillatus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cumulonimbus les formes estriades del qual constitueixen al cim la figura d'una enclusa o d'una cabellera extensa.
(EN) capital [Economia i organització d'empreses]
sin. capital stock; registered capital; share capital
(CA) capital m; capital social
(ES) capital; capital social
(FR) capital
(EN) capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital m
(ES) capital
(FR) capital
(EN) capital account balance [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança financera f
(ES) balanza financiera
(FR) balance des capitaux
Component de la balança de pagaments que recull els conceptes que a Espanya, amb anterioritat a l'adaptació al cinquè manual de l'FMI, estaven agrupats a la balança de capital; és a dir, les inversions, préstecs i dipòsits d'Espanya a l'exterior i de l'exterior a Espanya, més les variacions de les reserves de divises.
(EN) capital appropriation [Economia i organització d'empreses]
(CA) adquisició d'empreses f
(ES) adquisición de empresas
(FR) acquisition d'entreprises
Modalitat de concentració en què una empresa compra una participació en el capital d'una altra, amb la finalitat de dominar-ne la gestió.