Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) capital asset [Economia i organització d'empreses]
(CA) bé d'equip m; bé d'inversió; bé de capital; bé de producció
(ES) bien de capital; bien de equipo; bien de inversión; bien de producción
(FR) bien d'équipement
(EN) capital call [Economia i organització d'empreses]
(CA) dividend passiu m
(ES) dividendo pasivo
(FR) dividende passif
(EN) capital gain [Economia i organització d'empreses]
sin. added value; unearned increment
(CA) plusvàlua f
(ES) plusvalía
(FR) plus-value
(EN) capital intensity [Economia i organització d'empreses]
sin. capital-labour ratio
(CA) intensitat de capital f; relació capital-treball
(ES) intensidad de capital; relación capital-trabajo
(FR) rapport capital-travail
(EN) capital mobility [Economia i organització d'empreses]
(CA) mobilitat del capital f
(ES) movilidad del capital
(FR) mobilité du capital
(EN) capital reduction [Economia i organització d'empreses]
(CA) reducció de capital f
(ES) reducción de capitla
(FR) réduction de capital
(EN) capital requirement [Economia i organització d'empreses]
(CA) necessitat capital f pl; pressupost d'inversions
(ES) necesidades de capital; presupuesto de inversiones
(FR) besoins de capital
(EN) capital specialisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) especialització d'actius f
(ES) especialización de activos
(FR) spécialisation d'actifs
(EN) capital stock [Economia i organització d'empreses]
sin. capital; registered capital; share capital
(CA) capital m; capital social
(ES) capital; capital social
(FR) capital
(EN) capital stock [Economia i organització d'empreses]
(CA) estoc de capital m
(ES) estoc de capital
(FR) stock de capital
(EN) capital tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost sobre el patrimoni m
(ES) impuesto sobre el patrimonio
(FR) impôt sur la fortune
(EN) capital transfer tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost sobre transmissions patrimonials m
(ES) impuesto sobre transmisiones patrimoniales
(FR) droits de mutation
(EN) capital value [Economia i organització d'empreses]
sin. net present value; NPV [sigla]
(CA) valor actual net m; VAN [sigla]
(ES) valor actual neto
(FR) valeur actuelle nette
(EN) capital-labour ratio [Economia i organització d'empreses]
sin. capital intensity
(CA) intensitat de capital f; relació capital-treball
(ES) intensidad de capital; relación capital-trabajo
(FR) rapport capital-travail
(EN) capitalising payment [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament capitalitzat m
(ES) pago capitalizado
(FR) paiement capitalisé
(EN) capitalism [Economia i organització d'empreses]
(CA) capitalisme m
(ES) capitalismo
(FR) capitalisme
Sistema econòmic fonamentat en la propietat privada dels béns de producció, l'existència d'un mercat, que és l'origen de les decisions econòmiques, i la recerca del màxim benefici. Les característiques necessàries per al bon funcionament del sistema són la llibertat de la mà d'obra i la no-intervenció de l'estat en matèria econòmica. El capitalisme, desenvolupat a partir de la revolució industrial, configura dues posicions en el procés de la producció, les quals divideixen la societat fonamentalment en dues classes: la capitalista (posseïdors) i la proletària (no posseïdors), amb interessos objectivament antagònics. Segons el marxisme, el sistema capitalista implica l'explotació de l'home per l'home mitjançant la detracció de la plusvàlua. El capitalisme es pot presentar de formes molt diferents, des del capitalisme pur de la revolució industrial, passant pel neocapitalisme, amb polítiques de rendes, planificació indicativa, etc., fins a arribar a les formes actuals.
(EN) capitation payment [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per capitació m
(ES) pago por capitación
(FR) paiement par nombre de patients assignés
(EN) capping [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) segellament d'abocador m
(ES) sellado de vertedero
(EN) caproic acid [Enginyeria química]
sin. hexanoic acid; hexylic acid
(CA) àcid caproic; àcid hexanoic; àcid hexílic
(ES) ácido caproico; ácido hexanoico; ácido hexílico
Àcid carboxílic derivat de l'hexà que es presenta com un líquid oliós amb una característica olor de cabra i té un punt d'ebullició de 205 ºC i un punt de fusió de -3,4 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) caproic aldehyde [Enginyeria química]
sin. hexanal; hexanaldehyde
(CA) aldehid caproic; hexaldehid; hexanal
(ES) aldehído caproico; hexaldehído; hexanal
Aldehid lineal de 6 àtoms de carboni que es presenta com un líquid incolor amb una forta olor característica i té un punt d'ebullició de 131 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212