Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) caprolactam [Enginyeria química]
(CA) caprolactama
(ES) caprolactama
Lactama cíclica de l'àcid hexanoic, que es presenta com un sòlid cristal·lí en forma de flocs i té un punt de fusió de 69 ºC i un punt d'ebullició de 180 ºC a 50 mmHg de pressió.
Nota: La caprolactama s'obté a partir de la ciclohexanona que es transforma en oxima i, mitjançant la transposició de Beckmann, passa a caprolactama. També es pot obtenir pel procés Toray, a partir de ciclohexà per via fotoquímica.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) capsulotomy [Ciències de la visió]
(CA) capsulotomia f
(ES) capsulotomía
(EN) captive market [Economia i organització d'empreses]
(CA) mercat captiu m
(ES) mercado cautivo
(FR) marché captif
(EN) capture [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acquisition; lock-on
(CA) adquisició f; captura
(ES) adquisición; captura
(EN) capture [Física]
(CA) captura n f; reacció de captura
(ES) captura
(FR) capture
Reacció nuclear en la qual es produeix l'absorció de la partícula incident, com és el cas d'un neutró, per part del nucli blanc.
(EN) capture efficiency [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) eficiència de captura f
(ES) rendimiento de captura
(EN) capture of CO2 [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. carbon dioxide capture; CO2 capture
(CA) captura de CO2; captura de diòxid de carboni
(EN) car pool, to [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. car-pool, to; carpool, to
(CA) compartir cotxe
(EN) car-pool, to [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. car pool, to; carpool, to
(CA) compartir cotxe
(EN) carat [Física]
sin. metric carat
(CA) quirat; quirat mètric n m
(ES) quilate; quilate métrico
(FR) carat; carat métrique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Carathéodory's principle [Física]
(CA) principi de Carathéodory n m
(ES) principio de Carathéodory
(FR) principe de Carathéodory
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) carba- pfx [Enginyeria química]
(CA) carba- pfx
(ES) carba- pfx
Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen un àtom de carboni que és present com a heteroàtom en una cadena o reticle d'àtoms d'un altre element.
Nota: Per exemple, carbamat.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbamate [Enginyeria química]
(CA) carbamat
(ES) carbamato
Cadascun dels èsters o les sals de l'àcid carbàmic, de fórmula general RR'NCOOR'', en què R'' pot ser un grup hidrocarbonat o un catió.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbamic [Enginyeria química]
(CA) carbàmic/carbàmica
(ES) carbámico/carbámica
Relatiu o pertanyent a l'àcid carbàmic.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbamic acid [Enginyeria química]
(CA) àcid carbàmic
(ES) ácido carbámico
Cadascun dels àcids de fórmula general RNHCOOH, en què R representa generalment un grup alquil, els quals són inestables en estat lliure perquè es descomponen espontàniament i donen diòxid de carboni i l'amina RNH2.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbamoyl- pfx [Enginyeria química]
(CA) carbamoïl- pfx
(ES) carbamoil- pfx
Forma prefixada que es fa servir per a designar una amida i les amides substituïdes quan no són el grup principal d'un compost.
Nota: Per exemple, en l'àcid 2-carbamoïlciclohexancarboxílic, (HOOC)C6H10(CONH2).

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbamyl [Enginyeria química]
(CA) carbamil
(ES) carbamilo
Substituent univalent derivat de l'àcid carbàmic.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbanion [Enginyeria química]
(CA) carbanió
(ES) carbanión
Cadascun dels anions que contenen la càrrega negativa sobre un àtom de carboni.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbazide [Enginyeria química]
sin. carbohydrazide; carbonic dihydrazide; carbonohydrazide
(CA) carbazida; carbohidrazida; carbonohidrazida
(ES) carbacida; carbohidracida
Hidrazida que es presenta en forma de cristalls incolors, molt solubles en aigua, emprada com a producte intermediari en síntesi orgànica.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) carbene [Enginyeria química]
(CA) carbè
(ES) carbeno
Cadascun dels compostos que contenen un carboni que forma dos enllaços covalents, un amb cada àtom adjacent, disposats angularment i que posseeix un parell d'electrons no enllaçants.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212