Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) Cs [Ciències de la Terra]
sin. cirrostratus
(CA) cirrostrat; cirrostratus m; Cs
(ES) cirrostrato; cirrostratus; Cs
(FR) cirrostratus; Cs
Núvol alt que constitueix un banc de núvols transparent i blanquinós i es compon, principalment, de cristalls de glaç.
(EN) CSA [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. community supported agriculture
(CA) agricultura sostinguda per la comunitat
(EN) CSF [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. critical success factors
(CA) factors clau d'èxit m pl; factors crítics d'èxit; FCE [sigla]
(ES) factores clave de éxito; factores críticos de éxito; FCE [sigla]
(FR) facteurs critiques de résussite
(EN) CSMA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. carrier sense multiple access
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora m; CSMA [sigla]
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora; CSMA [sigla]
(EN) CSMA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. large signal model
(CA) model de gran senyal m
(ES) modelo de gran señal
(EN) CSMA/CA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. carrier sense multiple access with collision avoidance
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora i evitament de col·lisió m; CSMA/CA [sigla]
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora y evitación de colisión; CSMA/CA [sigla]
(EN) CSMA/CA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DC model
(CA) model de continu m
(ES) modelo de continua
(EN) CSMA/CD [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. carrier sense multiple access with collision detection
(CA) accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de col·lisió m; CSMA/CD [sigla]
(ES) acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión; CSMA/CD [sigla]
(EN) CSMA/CD [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. circuit model
(CA) model circuital m
(ES) modelo circuital
(EN) CSS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. cascade style sheet
(CA) full d'estil en cascada m
(ES) hoja de estilo en cascada
(EN) CT [sigla] [Enginyeria química]
sin. charge transfer
(CA) TC [sigla]; transferència de càrrega f
(ES) TC [sigla]; transferencia de carga
(EN) CT2 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) CT2 m
(ES) CT2
(EN) CTC [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. centralized traffic control
(CA) control de trànsit centralitzat m; CTC [sigla]
(ES) control de tráfico centralizado; CTC [sigla]
(EN) CTD [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. conductivity-temperature-depth probe; CTD probe
(CA) CTD [sigla]; sonda CTD f
(ES) CTD [sigla]; sonda CTD
(EN) CTD probe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. conductivity-temperature-depth probe; CTD [sigla]
(CA) CTD [sigla]; sonda CTD f
(ES) CTD [sigla]; sonda CTD
(EN) CTTS [Enginyeria química]
sin. charge-transfer transition to solvent
(CA) transició de transferència de càrrega al dissolvent f; TTCD [sigla]
(ES) transición de transferencia de carga al disolvente; TTCD
(EN) Cu [Ciències de la Terra]
sin. cumulus
(CA) Cu; cúmul; cumulus m
(ES) Cu; cúmulus
(FR) Cu; cumulus
Núvol baix de contorn ben delimitat, que es desenvolupa verticalment en forma de protuberàncies i que es compon de gotetes d'aigua a la part baixa i de cristalls de glaç a la part alta.
(EN) cube [Matemàtiques i estadística]
(CA) cub m
(ES) cubo
(FR) cube
(EN) cube of a number [Matemàtiques i estadística]
(CA) cub d'un nombre m
(ES) cubo de un número
(FR) cube d'un nombre
(EN) cube, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) cubicar v tr i intr
(ES) cubicar
(FR) cuber