Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) CubeSat [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) CubeSat
(ES) CubeSat
Nota: Tipus de microsatèl·lit d'investigació.
(EN) cubewano [Física]
sin. classical Kuiper belt object
(CA) cubewano; objecte clàssic del cinturó de Kuiper n m
(ES) cubewano; objeto clásico del cinturón de Kuiper
(FR) cubewano; objet classique de la ceinture de Kuiper
Objecte del cinturó de Kuiper que no presenta cap tipus de ressonància orbital amb Neptú.
(EN) cubic [Matemàtiques i estadística]
(CA) cúbica f
(ES) cúbica
(FR) cubique
(EN) cubic equation [Matemàtiques i estadística]
(CA) equació cúbica f; equació de tercer grau
(ES) ecuación cúbica; ecuación de tercer grado
(FR) équation cubique
(EN) cubic metre [Física]
(CA) metre cúbic n m
(ES) metro cúbico
(FR) mètre cube
m3
(EN) cubic sample [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) proveta cúbica f
(ES) probeta cúbica f
(EN) cubical parabola [Matemàtiques i estadística]
(CA) paràbola cúbica f
(ES) parábola cúbica
(FR) parabole cubique
(EN) cuboctahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) cubooctaedre m
(ES) cuboctaedro
(FR) cuboctaèdre
(EN) cuirasse [Ciències de la Terra]
(CA) cuirassa f
(ES) coraza
(FR) cuirasse
Capa dura que es presenta en la superfície d'alguns sòls de països tropicals i molt sovint és rica en hidròxids i òxids de ferro.
(EN) culmination [Física]
(CA) culminació n f; pas pel meridi�
(ES) culminación; paso por el meridiano
(FR) culmination
Moment en què un objecte celeste passa pel meridià local.
(EN) cultivation [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) conreu; cultiu
(ES) cultivo
(EN) cultivation cycle [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) cicle de conreu
(ES) ciclo de cultivo
(EN) cultural heritage [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) patrimoni cultural
(EN) culvert [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) marc m
(ES) marco
(EN) cumarone [Enginyeria química]
sin. benzofuran; coumarone
(CA) benzofuran; cumarona
(ES) benzofurano; cumarona
Hidrocarbur aromàtic heterocíclic bicíclic format per un anell de benzè i un furà fusionats, que es presenta com una substància oliosa aromàtica i té un punt d'ebullició d'entre 173 i 175 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) cumulant [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cumulant m
(ES) cumulante
(EN) cumulative [Enginyeria química]
(CA) acumulat/acumulada; cumulat/cumulada
(ES) acumulado/acumulada
Dit d'un enllaç doble consecutiu a un altre enllaç doble.
Nota: Els enllaços dobles acumulats són considerablement més reactius que els enllaços dobles aïllats.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cumulative causality [Economia i organització d'empreses]
(CA) causalitat acumulativa; teoria de la causalitat acumulativa f
(ES) teoría de la causalidad acumulativa
(FR) causalité cumulative
(EN) cumulative distribution function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció de distribució de probabilitat f
(ES) función de distribución de probabilidad
(EN) cumulative effect [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) efecte acumulatiu m
(ES) efecto acumulativo