Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) current clamp [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) amperímetre de pinça m; pinça amperimètrica
(ES) amperímetro de pinza
(EN) current conveyor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) copiador de corrent m
(ES) copiador de corriente
(EN) current density [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) densitat de corrent f
(ES) densidad de corriente
(EN) current density [Física]
(CA) densitat de corrent n f
(ES) densidad de corriente
(FR) densité de courant
(EN) current direction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) direcció del corrent f
(ES) dirección de la corriente
(EN) current divider [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de corrent m
(ES) divisor de corriente
(EN) current gain [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guany de corrent m
(ES) ganancia de corriente
(EN) current intensity [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) intensitat de corrent f
(ES) intensidad de corriente
(EN) current intensity [Física]
sin. current strength; electric current intensity
(CA) intensitat; intensitat de corrent; intensitat de corrent elèctric n f
(ES) intensidad de corriente eléctrica; intensidad de la corriente
(FR) intensité d'un courant électrique; intensité de courant
(EN) current liabilities [Economia i organització d'empreses]
(CA) passiu circulant m
(ES) pasivo circulante
(FR) passif circulant
(EN) current limiter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) limitador de corrent m
(ES) limitador de corriente
(EN) current meter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) correntòmetre m
(ES) correntímetro
(EN) current meter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) molinet m
(ES) molinete
(EN) current meter gauging [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aforament per molinet m
(ES) aforo por molinete
(EN) current mirror [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mirall de corrent m
(ES) espejo de corriente
(EN) current overload [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sobrecorrent m; sobreintensitat
(ES) sobrecorriente
(EN) current page [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pàgina actual f
(ES) página actual
(EN) current probe [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sonda de corrent f
(ES) sonda de corriente
(EN) current source [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) font de corrent f
(ES) generador de corriente
(EN) current strength [Física]
sin. current intensity; electric current intensity
(CA) intensitat; intensitat de corrent; intensitat de corrent elèctric n f
(ES) intensidad de corriente eléctrica; intensidad de la corriente
(FR) intensité d'un courant électrique; intensité de courant