Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) current supply [Física]
(CA) font de corrent n f
(ES) fuente de corriente
(FR) source de courant
(EN) current to voltage converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. I/V converter
(CA) convertidor de corrent-tensió m
(ES) convertidor de corriente-tensión
(EN) current training costs [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa corrent de formació f
(ES) gasto corriente de formación
(FR) frais courants de formation
(EN) current value [Economia i organització d'empreses]
sin. face; nominal; present value
(CA) nominal adj
(ES) nominal
(FR) nominal
(EN) current value [Economia i organització d'empreses]
sin. present value
(CA) valor actual m
(ES) valor actual
(FR) valeur actuelle
(EN) current value [Economia i organització d'empreses]
sin. present value; spot price
(CA) current; spot; valor corrent m
(ES) spot; valor corriente
(FR) valeur courante
(EN) current value [Economia i organització d'empreses]
sin. face value; nominal value; par value; present value
(CA) valor nominal m
(FR) valeur nominale
(EN) current value [Economia i organització d'empreses]
(CA) nominal; valor corrent; valor nominal m
(FR) valeur nominale
(EN) current version [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) versió actual f
(ES) versión actual
(EN) current yield [Enginyeria química]
sin. photocurrent yield
(CA) rendiment de corrent; rendiment de fotocorrent m
(ES) rendimiento de corriente; rendimiento de fotocorriente
(EN) current-feedback amplifier [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CFA [sigla]
(CA) amplificador realimentat per corrent m
(ES) amplificador realimentado en corriente
(EN) current-gain cutoff frequency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) freqüència de transició f
(ES) frecuencia de transición
(EN) current-voltage characteristics [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) característica corrent-tensió f
(ES) característica corriente-tensión
(EN) curriculum vitae [Economia i organització d'empreses]
(CA) currículum; curriculum vitae m
(ES) currículum vítae
(FR) curriculum vitae
(EN) cursor puck [Geomàtica]
sin. cross-hair cursor; cross-haired cursor; digitizing cursor; digitizing puck; graphics cursor; puck; tablet cursor
(CA) cursor del digitalitzador m; ratolí de digitalització
(ES) cursor de digitalización m; cursor de punto de mira
(FR) curseur; curseur à réticule m; curseur réticulaire
(IT) cursore
Dispositiu de captació constituït per un conjunt de botons de comandament i d'un reticle, o una marca similar, units en un estoig que es desplaça lliurement amb la mà sobre la superfície de la taula que s'ha d'escanejar.
(EN) curvature [Enginyeria mecànica]
(CA) curvatura f
(ES) curvatura
(EN) curvature [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bend
(CA) curvatura f
(ES) curvatura
(EN) curvature [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura f
(ES) curvatura
(FR) courbure
(EN) curvature [Ciències de la visió]
(CA) curvatura f
(ES) curvatura
(EN) curvature [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) curvatura f
(ES) curvatura