Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) curvature coefficient [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coeficient de curvatura m
(ES) coeficiente de curvatura
(EN) curvature diagram [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) diagrama de curvatures m
(ES) diagrama de curvaturas
(EN) curvature radius [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) radi de curvatura m
(ES) radio de curvatura
(FR) rayon de courbure
(EN) curve [Enginyeria mecànica]
(CA) corba f
(ES) curva
(EN) curve [Matemàtiques i estadística]
(CA) corba f
(ES) curva
(FR) courbe
(EN) curve [Ciències de la visió]
(CA) corba f
(ES) curva
(EN) curve number method [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mètode del nombre de corba m
(ES) método del número de curva
(EN) curve of concentration [Economia i organització d'empreses]
(CA) corba de concentració f
(ES) curva de concentración
(FR) courbe de concentration
(EN) curve of fastest descent [Física]
sin. brachistochrone
(CA) braquistòcrona; corba braquistòcrona n f; corba de descens més ràpid
(ES) braquistócrona; curva de descenso más rápido
(FR) brachistochrone; courbe de descente plus rapide
Trajectòria que ha de descriure una partícula que parteix del repòs i està sotmesa a determinades forces per a recórrer en el menor temps possible la distància entre dos punts determinats.
(EN) curve simple [Matemàtiques i estadística]
(CA) corba simple f
(ES) curva simple
(FR) courbe simple
(EN) curved channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rec m
(ES) caz m
(EN) curved surface [Matemàtiques i estadística]
(CA) superfície corba f
(ES) superficie curvada
(FR) surface courbée
(EN) curvilinear angle [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle curvilini m
(ES) ángulo curvilíneo
(FR) angle curviligne
(EN) curvilinear integral [Matemàtiques i estadística]
sin. line integral
(CA) integral curvilínia; integral de línia f
(ES) integral curvilínea; integral de línea
(FR) intégrale curviligne; intégrale de ligne
(EN) cusp [Matemàtiques i estadística]
sin. spinode
(CA) cúspide f; punt cuspidat
(ES) cúspide; punto cuspidal
(FR) cuspe; spinode
(EN) cuspate bar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) barra en creixent f
(ES) barra en creciente f
(EN) cuspate beach [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) platja de creixents f
(ES) playa de cúspides
(EN) cuspate spit [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fletxa creixent f
(ES) flecha en creciente
(EN) cuspate spit [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. salient
(CA) fletxa creixent; hemitómbol m
(ES) flecha en creciente; hemitómbolo
(EN) custom circuit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ASIC [sigla]
(CA) ASIC [sigla]; circuit integrat d'aplicació específica m
(ES) ASIC [sigla]; circuito integrado de aplicación específica