Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) custom design [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) disseny a mida m
(ES) diseño a medida
(EN) custom manufacturing [Economia i organització d'empreses]
sin. customised manufacturing; job production
(CA) fabricació a mida f
(ES) fabricación a medida
(FR) fabrication sur mesure
(EN) customer [Enginyeria industrial]
sin. client
(CA) client -a m i f
(ES) cliente -ta
(DE) Kunde
(EN) customer [Economia i organització d'empreses]
sin. client
(CA) client -a m i f
(ES) cliente
(FR) client
Persona física o jurídica que compra un producte o rep un servei, sigui per al seu consum o ús final, per incorporar-lo a un procés productiu o bé per revendre'l.
(EN) customer master file [Economia i organització d'empreses]
(CA) mestre de clients m
(ES) maestro de clientes
(FR) fichier clients
(EN) customer premises equipment [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CPE [sigla]
(CA) CPE [sigla]; equip del client m
(ES) CPE [sigla]; equipo del cliente
(EN) customer satisfaction [Economia i organització d'empreses]
(CA) satisfacció de l'usuari; satisfacció del consumidor f
(ES) satisfacción del consumidor; satisfacción del usuario
(FR) satisfaction du consommateur
(EN) customer service [Economia i organització d'empreses]
(CA) servei al client m
(ES) servicio al cliente
(FR) service clientèle
(EN) customised manufacturing [Economia i organització d'empreses]
sin. custom manufacturing; job production
(CA) fabricació a mida f
(ES) fabricación a medida
(FR) fabrication sur mesure
(EN) customised training [Economia i organització d'empreses]
(CA) formació a mida f
(ES) formación a medida
(FR) formation sur mesure
(EN) customize, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) personalitzar v tr
(ES) personalizar
(EN) customs [Economia i organització d'empreses]
(CA) duana f
(ES) aduana
(FR) douane
(EN) customs union [Economia i organització d'empreses]
sin. tariff union
(CA) unió duanera f
(ES) unión aduanera
(FR) union douanière
(EN) customs union area [Economia i organització d'empreses]
sin. free trade area; free trade association
(CA) àrea d'unió duanera; associació de lliure comerç; zona de lliure comerç f
(ES) área de libre comercio; área de unión aduanera; asociación de libre comercio
(FR) zone d'union douanière
(EN) cut point [Matemàtiques i estadística]
(CA) punt de tall m
(ES) punto de corte
(FR) point de coupure
(EN) cut slope [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) desmunt m; rebaix; terrabuit
(ES) desmonte
(EN) cut-off filter [Enginyeria química]
(CA) filtre de tall m
(ES) filtro de corte
(EN) cut-off low [Ciències de la Terra]
(CA) depressió despresa f
(ES) depresión desprendida
(FR) dépression coupée
Depressió freda que es desvia del seu moviment normal iniciat a l'oest per desplaçar-se en direcció a l'equador.
(EN) cut-off low [Ciències de la Terra]
sin. cold air pool
(CA) depressió aïllada en nivells alts; gota freda f
(ES) DANA; depresión aislada en niveles altos; gota fría
(FR) goutte d'air froid
Depressió tancada a les parts mitjana i alta de la troposfera constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
(EN) cutan [Ciències de la Terra]
(CA) cutà m
(ES) cután
(FR) cutane