Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) cutaway view [Enginyeria industrial]
sin. sectional view
(CA) tall m
(ES) corte
(DE) Ausschnitt
(EN) cutback [Economia i organització d'empreses]
sin. downsixing; reduction in personnel; reduction in the workforce; redundancies; scaling-down of labour
(CA) downsizing; reducció de plantilla f
(ES) reducción de plantilla
(FR) réduction de personnel
(EN) cutoff current [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) corrent de tall m
(ES) corriente de corte
(EN) cutoff frequency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) freqüència de tall f
(ES) frecuencia de corte
(EN) cutoff frequency [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) freqüència de tall f
(ES) frecuencia de corte
(EN) cutoff point [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) punt de tall m
(ES) punto de corte
(EN) cutomer loyalty [Economia i organització d'empreses]
(CA) fidelització f
(ES) fidelización
(FR) fidélisation
(EN) cutpoint [Matemàtiques i estadística]
(CA) vèrtex de tall m
(ES) vértice de corte
(EN) cutterhead dredge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga talladora f
(ES) draga cortadora
(EN) cuvette [Enginyeria química]
sin. sample cell
(CA) cubeta
(ES) cubeta
Cel·la en forma de paral·lelepípede dret o de tub d'assaig, de petites dimensions, que s'utilitza sobretot com a recipient dels líquids que han de ser sotmesos a determinacions espectroscòpiques.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) CVBS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. composite video signal
(CA) CVBS [sigla]; senyal de vídeo compost m
(ES) CVBS [sigla]; señal de vídeo compuesta
(EN) CW [sigla] [Enginyeria química]
sin. continuous wave
(CA) OC [sigla]; ona contínua f
(ES) OC [sigla]; onda continua
(EN) CWY [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. clearway
(CA) zona lliure d'obstacles f
(ES) zona libre de obstáculos
(FR) PD [sigla]; prolongement dégagé
(EN) cXML [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cXML m
(ES) cXML
(EN) cyanide [Enginyeria química]
(CA) cianur
(ES) cianuro
Anió derivat de la desprotonació de l'àcid cianhídric.
Nota: Amb els metalls més electropositius, el cianur forma compostos iònics. També forma compostos covalents, com les sals, quan es combina amb metalls més nobles. Fins i tot forma complexos, generalment molt estables, amb els elements de transició. Les sals iòniques alcalines són tòxiques, ja que, en ser ingerides, regeneren l'àcid cianhídric.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyano- [Enginyeria química]
(CA) cian-; ciano-
(ES) ciano-
Forma prefixada que serveix per a indicar la presència d'un grup ciano en un compost orgànic.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyano- [Enginyeria química]
(CA) cian-; ciano-
(ES) ciano-
Forma prefixada que serveix per a indicar la presència de cianur com a lligand en un complex.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyanometer [Ciències de la Terra]
(CA) cianòmetre m
(ES) cianómetro
(FR) cyanomètre
Instrument meteorològic que mesura la blavor del cel.
(EN) cyanotype [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) cianotípia
(ES) cianotipia
(EN) cyber- [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ciber- prefix
(ES) ciber-