Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) cybercafé [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cibercafè m
(ES) cibercafé
(FR) cybercafé
(EN) cybercriminology [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cibercriminologia f
(ES) cibercriminología
(FR) cybercriminologie
(EN) cyberculture [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cibercultura f
(ES) cibercultura
(EN) cybermarketing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cibermàrqueting m
(ES) cibemercadotecnia; cibermarketing
(EN) cybernaut [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. internaut
(CA) cibernauta m i f; internauta
(ES) cibernauta; internauta; navegante
Nota: En un àmbit col·loquial també es parla de "ciutadà -ana de la xarxa". Aquesta denominació pretén posar més èmfasi en la visió social i de comunitat dels usuaris de la xarxa.
(EN) cybernetics [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cibernètica f
(ES) cibernética
(EN) cyberspace [Economia i organització d'empreses]
(CA) ciberespai m
(ES) ciberespacio
(FR) cyberespace
Terme encunyat per William Gibson a la seva novel·la Neuromancer, publicada el 1984, per descriure un nou món d'ordinadors i comunicació en xarxa. L'expressió s'utilitza habitual ment per a referir-se a l'univers dels ordinadors connectats en xarxa, on és possible que les persones interactuïn sense que calgui la seva presència física en un espai o en un lloc comú.
(EN) cyberspace [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ciberespai m
(ES) ciberespacio
(EN) cyberstudent [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ciberalumne -a m i f; ciberestudiant
(ES) ciberalumno -na
(EN) cyberteacher [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ciberformador -a m i f
(ES) ciberprofesor -ra
(EN) cycle [Enginyeria industrial]
(CA) cicle m
(ES) ciclo
(FR) cycle
Seqüència de moviments i operacions del robot industrial per executar una tasca.
(EN) cycle [Matemàtiques i estadística]
sin. circuit
(CA) cicle; circuit m
(ES) ciclo; circuito
(FR) circuit; cycle
(EN) cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle m
(ES) ciclo
(EN) cycle [Física]
(CA) cicle n m
(ES) ciclo
(FR) cycle
Conjunt d'estats o de valors pels quals passa un fenomen periòdic abans de reproduir-se idènticament.
(EN) cycle time [Enginyeria industrial]
(CA) temps de cicle m
(ES) tiempo de ciclo
(FR) temps de cycle
Període de temps necessari perquè un robot industrial acompleixi un cicle.
(EN) cycle time [Economia i organització d'empreses]
sin. tact time
(CA) temps de cicle m; temps de tacte
(ES) tiempo de ciclo; tiempo de tacto
(FR) durée de cycle
(EN) cyclic action [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) acció cíclica f
(ES) acción cíclica f
(EN) cyclic code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi cíclic m
(ES) código cíclico
(EN) cyclic group [Matemàtiques i estadística]
(CA) grup cíclic m
(ES) grupo cíclico
(FR) groupe cyclique
(EN) cyclic load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) càrrega cíclica f
(ES) carga cíclica