Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) cyclical unemployment [Economia i organització d'empreses]
(CA) atur cíclic m
(ES) paro cíclico
(FR) chômage cyclique
Situació d'atur produïda per la disminució de l'activitat econòmica (inferior al nivell de la demanda agregada) pròpia de la fase de recessió del cicle econòmic.
(EN) cyclisation [Enginyeria química]
sin. cyclization
(CA) ciclació; ciclització
(ES) ciclación; reacción de ciclación
Transformació d'una cadena oberta en un anell.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyclization [Enginyeria química]
sin. cyclisation
(CA) ciclació; ciclització
(ES) ciclación; reacción de ciclación
Transformació d'una cadena oberta en un anell.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyclo- [Enginyeria química]
(CA) ciclo-
(ES) ciclo-
Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos cíclics, la qual s'anteposa al nom del corresponent homòleg de cadena oberta.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cycloalkane [Enginyeria química]
sin. cycloparaffin
(CA) cicloalcà; cicloparafina
(ES) cicloalcano; cicloparafina
Cadascun dels hidrocarburs monocíclics saturats amb cadenes laterals o sense.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cycloalkene [Enginyeria química]
(CA) cicloalquè
(ES) cicloalqueno
Cadascuna de les olefines monocícliques.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cycloalkyne [Enginyeria química]
(CA) cicloalquí
(ES) cicloalquino
Cadascun dels hidrocarburs monocíclics insaturats amb un o més enllaços triples.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyclodeviation [Ciències de la visió]
(CA) ciclodesviació f
(ES) ciclodesviación
(EN) cyclogenesis [Ciències de la Terra]
(CA) ciclogènesi f
(ES) ciclogénesis
(FR) cyclogenèse
Fenomen d'iniciació o d'intensificació d'una circulació ciclònica.
(EN) cyclogenesis [Física]
(CA) ciclogènesi n f
(ES) ciclogénesis
(FR) cyclogénèse
Procés de desenvolupament o d'intensificació d'una circulació ciclònica a l'atmosfera.
(EN) cyclohexanone [Enginyeria química]
(CA) ciclohexanona
(ES) ciclohexanona
Cetona cíclica de sis àtoms de carboni que té un punt d'ebullició de 155,6 ºC i un punt de fusió de 16,4 ºC.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cycloid [Matemàtiques i estadística]
(CA) cicloide f
(ES) cicloide
(FR) cycloïde
(EN) cycloid drive [Enginyeria industrial]
sin. cycloidal speed reducer
(CA) reductor cicloidal m
(ES) reductor cicloidal
Reductor de velocitat, d'estructura anàloga a la d'un engranatge planetari, en què el contacte entre les diferents parts mòbils es fa per mitjà d'elements rodants que descriuen trajectòries cicloïdals.
(EN) cycloidal speed reducer [Enginyeria industrial]
sin. cycloid drive
(CA) reductor cicloidal m
(ES) reductor cicloidal
Reductor de velocitat, d'estructura anàloga a la d'un engranatge planetari, en què el contacte entre les diferents parts mòbils es fa per mitjà d'elements rodants que descriuen trajectòries cicloïdals.
(EN) cyclolysis [Ciències de la Terra]
(CA) ciclòlisi f
(ES) ciclolisis
(FR) cyclolyse
Fenomen d'esvaïment d'una circulació ciclònica.
(EN) cyclone [Ciències de la Terra]
(CA) borrasca f
(ES) borrasca
Depressió amb presència de vents forts acompanyats de pluja, neu o pedra.
(EN) cyclone [Ciències de la Terra]
sin. atmospheric depression
(CA) baixa; cicló; depressió atmosfèrica f
(ES) B; baja; ciclón; depresión atmosférica
(FR) B; cyclone; dépression atmosphèrique
Zona de l'atmosfera en la qual la pressió atmosfèrica és més baixa que en les zones del seu voltant al mateix nivell.
(EN) cyclone [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cicló m
(ES) ciclón
(EN) cyclone [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) cicló m
(ES) ciclón m
(FR) cyclone
(EN) cyclone [Física]
sin. depression; low; low-pressure area
(CA) baixa; cicló; depressió atmosfèrica
(ES) baja; ciclón; depresión atmosférica
(FR) basse pression; cyclone; dépression; zone de basse pression
Regió de l'atmosfera terrestre en què la pressió atmosfèrica és més baixa que a les àrees que l'envolten i en què generalment s'estableix, en el pla horitzontal, una circulació de l'aire en sentit antihorari a l'hemisferi nord i en sentit horari a l'hemisferi sud, a causa de la força de Coriolis.