Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) cyclonic circulation [Ciències de la Terra]
(CA) circulació ciclònica f
(ES) circulación ciclónica
(FR) circulation cyclonique
Rotació de l'aire en un pla horitzontal, pròpia d'una depressió, que vista des de dalt segueix el sentit antihorari a l'hemisferi nord i el sentit horari a l'hemisferi sud.
(EN) cyclonic wave [Ciències de la Terra]
sin. frontal wave
(CA) ona ciclònica; ona frontal f
(ES) onda ciclónica; onda frontal
(FR) onde cyclonique; onde frontale
Ona que s'origina en la primera etapa del desenvolupament d'una depressió frontal.
(EN) cycloparaffin [Enginyeria química]
sin. cycloalkane
(CA) cicloalcà; cicloparafina
(ES) cicloalcano; cicloparafina
Cadascun dels hidrocarburs monocíclics saturats amb cadenes laterals o sense.
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) cyclopean concrete [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) formigó ciclopi m
(ES) hormigón ciclópeo
(EN) cyclophoria [Ciències de la visió]
(CA) ciclofòria f
(ES) cicloforia
(EN) cycloplegia [Ciències de la visió]
(CA) cicloplegia f
(ES) cicloplejía
(EN) cycloplegic [Ciències de la visió]
(CA) cicloplègic m
(ES) cicloplégico
(EN) cyclosilicate [Ciències de la Terra]
(CA) ciclosilicat m
(ES) ciclosilicato
(FR) cyclosilicate
Varietat de silicats que comprèn aquells que tenen com a unitat estructural anells formats per tres, quatre o sis grups tetraèdrics.
(EN) cyclostationary process [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés ciclostacionari m
(ES) proceso cicloestacionario
(EN) cyclostrophic wind [Ciències de la Terra]
(CA) vent ciclostròfic m
(ES) viento ciclostrófico
(FR) vent ciclostrophique
Vent que resulta de l'equilibri entre la component horitzontal de la força causada per la variació de la pressió atmosfèrica i la força centrífuga, suposant que aquestes forces són les úniques que actuen sobre l'aire.
(EN) cyclotomic [Matemàtiques i estadística]
(CA) ciclotòmic -a adj
(ES) ciclotómico
(FR) cyclothomique
(EN) cyclotron [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) ciclotró m
(ES) ciclotrón
(EN) cyclotron [Física]
(CA) ciclotró n m
(ES) ciclotrón
(FR) cyclotron
Accelerador de partícules en el qual les partícules segueixen una trajectòria espiral per l'acció d'un camp magnètic estàtic perpendicular a la seva velocitat.
(EN) cyclotron dee [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) D del ciclotró; de del ciclotró f
(ES) de del ciclotrón
Nota El terme "de" fa referència a cadascun dels dos electrodes acceleradors del ciclotró que tenen la forma de la lletra D.
(EN) cyclotron frequency [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) freqüència ciclotrònica f
(ES) frecuencia ciclotrónica
(EN) cyclotron frequency [Física]
(CA) freqüència ciclotrònica; freqüència de ciclotró n f
(ES) frecuencia de ciclotrón
(FR) fréquence cyclotron
(EN) cylinder [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tubular marker
(CA) balisa cilíndrica f; sevillana
(ES) baliza cilíndrica f; sevillana
(EN) cylinder [Matemàtiques i estadística]
(CA) cilindre m
(ES) cilindro
(FR) cylindre
(EN) cylindrical [Matemàtiques i estadística]
(CA) cilíndric -a adj
(ES) cilíndrico
(FR) cylindrique
(EN) cylindrical coordinates [Matemàtiques i estadística]
(CA) coordenades cilíndriques f pl
(ES) coordenadas cilíndricas
(FR) coordonnées cylindriques