Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) call [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) crida f
(ES) llamada
(FR) appel
Instrucció que desencadena l'execució des d'un procés o tasca, de manera explícita i supeditada, d'un altre procés o tasca deixant en un estat latent el primer procés o tasca fins que s'acaba l'execució del supeditat.
(EN) call center [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) centre d'atenció telefònica m
(ES) centro de atención telefónica
(EN) call forwarding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desviació de trucada f
(ES) desvío de llamada
(EN) call log [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) llista de trucades f
(ES) lista de llamadas
(EN) call option [Economia i organització d'empreses]
(CA) opció call; opció de compra f
(ES) opción call; opción de compra
(FR) option d'achat
(EN) call recovering [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) recuperació de trucada f
(ES) recuperación de llamada
(EN) call routing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encaminament de trucada m
(ES) encaminamiento de llamada
(EN) call waiting [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) trucada en espera f
(ES) llamada en espera
(EN) call write [Economia i organització d'empreses]
sin. call writing; short call; short call position
(CA) short call; venda d'una opció de compra f
(ES) venta de una opción de compra
(FR) vente d'une option d'achat
(EN) call writing [Economia i organització d'empreses]
sin. call write; short call; short call position
(CA) short call; venda d'una opció de compra f
(ES) venta de una opción de compra
(FR) vente d'une option d'achat
(EN) call, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cridar v tr
(ES) llamar
(EN) caller identification [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. calling line identification
(CA) identificació de número entrant f
(ES) identificación de llamada; identificación de número entrante
(EN) calling line identification [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. caller identification
(CA) identificació de número entrant f
(ES) identificación de llamada; identificación de número entrante
(EN) calling party [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) abonat sol·licitant m
(ES) abonado solicitante
(EN) calm [Ciències de la Terra]
(CA) calma f
(ES) calma
(FR) calme
Vent de força 0, amb una velocitat entre 0 i 0,2 m/s.
(EN) calm profile [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. accretive profile
(CA) perfil d'acumulació m; perfil de calma
(ES) perfil de acumulación; perfil de calma
(EN) calm sea [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) bona mar f
(ES) mar en calma
(EN) calorescence [Física]
(CA) calorescència n f
(ES) calorescencia
(FR) calorescence
Luminescència consistent en l'absorció de radiació infraroja i l'emissió de llum visible.
(EN) caloric [Física]
(CA) calòric n m
(ES) calórico
(FR) calorique
Fluid hipotètic, imponderable i indestructible que antigament es considerava causant dels fenòmens tèrmics i de la combustió.
(EN) calorie [Física]
sin. gram calorie; small calorie
(CA) caloria n f; caloria gram; petita caloria
(ES) caloría; caloría gramo; caloría pequeña
(FR) calorie; calorie-gramme; petite calorie
cal
Unitat de mesura d'energia equivalent a la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'1 gram d'aigua destil·lada de 14,5 a 15,5 °C a la pressió atmosfèrica normal constant.