Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) CAMEL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) CAMEL m
(ES) CAMEL
(EN) camel hair [Enginyeria tèxtil]
(CA) pèl de camell m
(ES) pelo de camello
(FR) poil de chameau
(DE) Kamelhaar
Pèl fi, llanós i de color bru rogenc, que procedeix del camell i del dromedari i que s'utilitza per a la fabricació de teixits ordinaris, catifes i corretges.
(EN) camera [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) càmera f
(ES) cámara
(EN) camera [Ciències de la visió]
sin. photographic camera
(CA) càmera fotogràfica f
(ES) cámara fotográfica
(FR) appareil photo; appareil photographique; caméra photographique
(EN) camera obscura [Física]
(CA) cambra obscura n f; càmera fosca; càmera obscura
(ES) cámara oscura
(FR) chambre noire
Capsa totalment tancada a la llum, en una paret de la qual hi ha un petit orifici per on entren raigs de llum procedents de l'exterior, els quals, per projecció, determinen una imatge que és recollida a la superfície interior de la paret oposada a l'orifici.
(EN) camera tube [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tub analitzador m
(ES) tubo analizador
(EN) campimeter [Ciències de la visió]
(CA) campímetre m
(ES) campímetro
(EN) camshaft [Enginyeria mecànica]
(CA) arbre de lleves m
(ES) árbol de levas
(FR) arbre à cames
(EN) canalization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) endegament m
(ES) encauzamiento
(EN) cancel [Matemàtiques i estadística]
(CA) cancel·lar v tr
(ES) cancelar
(EN) cancelbot [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) agent d'anul·lació m
(ES) cancelbot; sistema de anulación automática de mensaje
(FR) robot d'annulation
(EN) cancellation [Matemàtiques i estadística]
(CA) cancel·lació f
(ES) cancelación
(EN) candel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) candela f
(ES) candela
(EN) candela [Energies]
sin. cd
(CA) bugia nova f; candela; cd
(ES) bujía nueva; candela
(FR) candela; cd
Unitat d'intensitat lluminosa en el SI que equival a 1/60 de la intensitat lluminosa emesa per 1 cm² de cos negre a la temperatura de solidificació del platí 1764 °C.
(EN) candela [Física]
(CA) bugia nova; candela n f
(ES) candela
(FR) candela; candéla
cd
Unitat de mesura d'intensitat lluminosa en el sistema internacional d'unitats, que es defineix prenent el valor numèric fixat de l'eficàcia lluminosa, Kcd, d'una radiació monocromàtica de freqüència 540 × 1012 Hz exactament igual a 683 quan s'expressa en kg-1 m-2 s3 o cd sr kg-1 m-2 s3, la qual cosa és equivalent a expressar-lo en lm W-1.
(EN) candlepower [Física]
(CA) bugia n f
(ES) bujía
(FR) bougie
Unitat de mesura d'intensitat lluminosa actualment en desús.
(EN) Candlewick yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil Candlewick m
(ES) hilo Candlewick
(FR) fil pour Candlewick
(DE) Candlewick-Garn
Fil de cotó de tacte suau, que s'utilitza en la fabricació de teixits que imiten la mussolina per a cobrellits, etc.
(EN) canina hair [Enginyeria tèxtil]
(CA) pèl caní m; pèl mort
(ES) pelo canino; pelo muerto
(FR) jarre
(DE) Grannenhaar
Pèl gruixut, rígid i punxegut, que se sol trobar barrejat amb la llana.
(EN) Cannary wool [Enginyeria tèxtil]
(CA) llana canària f
(ES) lana canaria
(FR) laine des Canaries
(DE) Kanarien Wolle
Llana que procedeix de les ovelles de les Illes Canàries.
(EN) cannibalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) canibalització f
(ES) canibalización
(FR) cannibalisation
Efecte que es produeix quan el producte nou llançat al mercat no és percebut com un producte diferent dels actuals. Aleshores es produeix un simple trasllat dels compradors dels productes actuals al nou producte, sense augmentar les vendes totals.