Llistat alfabètic

S'han trobat 3113 resultats.

(EN) canning industry [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes]
(CA) indústria conservera
(ES) industria conservera
(EN) canon [Economia i organització d'empreses]
sin. levy; royalty
(CA) cànon m; royalty
(ES) derechos de autor; royalty
(FR) redevance
(EN) canonical [Matemàtiques i estadística]
(CA) canònic -a adj
(ES) canónico
(FR) canonique
(EN) canonical basis [Matemàtiques i estadística]
(CA) base canònica f
(ES) base canónica
(FR) base canonique
(EN) canonical distribution [Física]
(CA) distribució canònica n f
(ES) distribución canónica
(FR) distribution canonique
(EN) canonical equations of motion [Física]
sin. Hamilton's equations
(CA) equacions canòniques del moviment; equacions de Hamilton n f pl
(ES) ecuaciones canónicas del movimiento; ecuaciones de Hamilton
(FR) équations canoniques du mouvement; équations de Hamilton
(EN) canonical transformation [Física]
(CA) transformacions canòniques n f pl
(ES) transformación canónica
(FR) transformation canonique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) cant deficiency [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) insuficiència de peralt f
(ES) insuficiencia de peralte
(EN) Cantabro test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig càntabre m
(ES) ensayo cántabro
(EN) cantilever [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mènsula f
(ES) ménsula
(EN) cantilever [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) voladís m
(ES) voladizo
(EN) cantilever footing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. strap footing
(CA) sabata de mitgera f
(ES) zapata de medianería
(EN) cantilever wall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mur en volada m
(ES) muro en voladizo
(EN) Cantor set [Matemàtiques i estadística]
(CA) conjunt de Cantor m
(ES) conjunto de Cantor
(EN) cap spinning frame [Enginyeria tèxtil]
(CA) contínua de filar de campanes f
(ES) continua de hilar de campanas
(FR) métier à filer à cloche
(DE) Glockenspinnmaschine
Contínua de filar proveïda de campanes al voltant dels fusos.
(EN) capability class [Ciències de la Terra]
(CA) classe de capacitat f
(ES) clase de capacidad
(FR) classe de capabibilité; classe de possibilités
(EN) capacitance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capacitància f
(ES) capacitancia
(EN) capacitance [Física]
sin. capacity
(CA) capacitància; capacitat n f
(ES) capacidad; capacitancia
(FR) capacité
Magnitud que expressa la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar un conjunt de conductors que es troben sotmesos a una certa diferència de potencial.
(EN) capacitance meter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capacímetre m
(ES) capacímetro
(FR) capacimètre
(EN) capacitive coupling [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) acoblament capacitatiu m
(ES) acoplamiento capacitivo