Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) carte de base [Geomàtica]
sin. carte de travail; fond de carte m
(CA) mapa de base m
(ES) base topográfica f
(EN) base map; engineering map; topographic base
(IT) base topografica
La representació gràfica convencional plana més precisa i completa dels fenòmens definits, sorgida directament de l'observació d'aquests fenòmens.
(FR) carte de contrôle [Economia i organització d'empreses]
(CA) gràfic de control m
(ES) gráfico de control
(EN) control chart
(FR) carte de crédit [Economia i organització d'empreses]
(CA) targeta de crèdit f
(ES) tarjeta de crédito
(EN) credit cart
(FR) carte de la tropopause [Ciències de la Terra]
(CA) mapa de la tropopausa m
(ES) mapa de la tropopausa
(EN) tropopause chart
Mapa sinòptic on es representa la distribució de l'altura de la tropopausa.
(FR) carte de radiation solaire [Energies]
(CA) mapa de radiació solar m
(ES) mapa de radiación solar
(EN) solar radiation map
Mapa d'un territori en què es representen , per a un període determinat, les àrees d'un mateix interval de radiació solar separades amb isohèlies.
(FR) carte de surface [Ciències de la Terra]
sin. carte au sol
(CA) mapa de superfície m
(ES) mapa de superficie
(EN) surface chart
Mapa sinòptic on es representen els elements meteorològics observats a la superfície terrestre i corregits a nivell del mar.
(FR) carte de travail [Geomàtica]
sin. carte de base; fond de carte m
(CA) mapa de base m
(ES) base topográfica f
(EN) base map; engineering map; topographic base
(IT) base topografica
La representació gràfica convencional plana més precisa i completa dels fenòmens definits, sorgida directament de l'observació d'aquests fenòmens.
(FR) carte des nucléides [Física]
sin. diagramme N-Z
(CA) diagrama N-Z; taula de núclids n f
(ES) diagrama N-Z; tabla de nucleidos
(EN) chart of nuclides; N-Z graph; table of nuclides
(FR) carte du temps [Ciències de la Terra]
sin. carte synoptique
(CA) mapa del temps; mapa sinòptic m
(ES) mapa del tiempo; mapa sinóptico
(EN) synoptic chart; weather chart
Mapa geogràfic on es representa la distribució d'elements meteorològics durant un període de temps determinat mitjançant figures, símbols meteorològics o isolínies.
(FR) carte en altitude [Ciències de la Terra]
(CA) mapa d'altura m
(ES) mapa en altura
(EN) upper-air chart
Mapa sinòptic on es representen els elements meteorològics corresponents a una superfície de l'atmosfera lliure.
(FR) carte géographique f [Geomàtica]
(CA) mapa geogràfic m
(ES) mapa geográfico m
(EN) geographical map
(IT) carta geografica
Representació, sobre un suport concret, d'una regió més o menys extensa de la terra i de les ribes.
(FR) carte isosiste [Física]
(CA) mapa d'isosistes n m
(ES) mapa de isosistas
(EN) isoseismal map
(FR) carte modem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de mòdem f
(ES) tarjeta de módem
(EN) modem card
(FR) carte pédologique [Ciències de la Terra]
(CA) mapa del sòl m
(ES) mapa del suelo
(EN) soil map
(FR) carte planimétrique f [Geomàtica]
(CA) mapa planimètric m
(ES) mapa planimétrico m
(EN) planimetric map
(IT) carta planimetrica
Mapa que representa els principals fenòmens físics, tant naturals com artificials, que són visibles sobre un territori concret, llevat del relleu.
(FR) carte prévue [Ciències de la Terra]
(CA) mapa previst m
(ES) mapa previsto
(EN) forecast chart; prognostic chart
Mapa sinòptic on es representa la predicció meteorològica corresponent a les properes hores o dies.
(FR) carte réseau [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) NIC [sigla]; targeta de xarxa f
(ES) NIC [sigla]; tarjeta de red
(EN) network interface card; NIC [sigla]
(FR) carte son [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de so f
(ES) tarjeta de sonido
(EN) sound card
(FR) carte synoptique [Ciències de la Terra]
sin. carte du temps
(CA) mapa del temps; mapa sinòptic m
(ES) mapa del tiempo; mapa sinóptico
(EN) synoptic chart; weather chart
Mapa geogràfic on es representa la distribució d'elements meteorològics durant un període de temps determinat mitjançant figures, símbols meteorològics o isolínies.
(FR) carte thématique f [Geomàtica]
(CA) mapa temàtic m
(ES) mapa temático m
(EN) thematic map
(IT) carta tematica
Mapa que representa un conjunt de fenòmens lligats a un tema concret.