Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) driver [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. programa de control
(CA) driver; programa de control m
(EN) driver
(ES) dromocrónica [Física]
(CA) dromocrònica n f
(EN) traveltime curve
(FR) dromochrone; dromochronique; hodochrone
(ES) dron [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
sin. UAV
(CA) dron; UAV
(EN) drone; UAV
(ES) drosómetro [Ciències de la Terra]
(CA) drosòmetre m
(EN) dewgauge; drosometer
(FR) drosomètre
Instrument meteorològic que mesura la quantitat de rosada.
(ES) DRX [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. difracción de rayos X
(CA) difracció de raigs X f; DRX [sigla]
(EN) X-ray diffraction; XRD
Tècnica que s'utilitza per a la identificació i caracterització de minerals d'argila i, en general, en la determinació de fases minerals i que serveix, per tant, per a l'anàlisi dels materials ceràmics, dels morters i dels ciments.
(ES) DRX [Física]
sin. difracción de rayos X; XRD
(CA) difracció de raigs X n f; DRX; XRD
(EN) X-ray diffraction; XRD
(FR) diffraction de rayons X; DRX; XRD
(ES) DRX [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
sin. difracción de rayos X; XRD
(CA) difracció de raigs X; DRX; XRD
(EN) X-ray diffraction; XRD
(ES) DS-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DS-CDMA m
(EN) DS-CDMA
(ES) DSC [Física]
sin. calorimetría diferencial de barrido
(CA) calorimetria diferencial d'escombratge n f; calorimetria diferencial de rastreig; DSC
(EN) differential scanning calorimetry; DSC
(FR) analyse calorimétrique à compensation de puissance
Mètode d'anàlisi tèrmica que, mitjançant la mesura a diferents temperatures de la diferència entre la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'una mostra i la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'una mostra de referència permet determinar propietats característiques de la primera mostra.
(ES) DSL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. línea de abonado digital
(CA) DSL [sigla]; línia d'abonat digital f
(EN) digital subscriber line; DSL [sigla]
(ES) DSLAM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiplexor de acceso a línea de abonado digital
(CA) DSLAM [sigla]; multiplexor d'accés de línia d'abonat digital m
(EN) digital subscriber line access multiplexer
(ES) DSP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. procesador de señales digitales
(CA) DSP [sigla]; processador de senyals digitals m
(EN) digital signal processor; DSP [sigla]
Microprocessador especialitzat a processar en temps real i a alta velocitat senyals digitals.
Nota: La sigla DSP correspon a la denominació anglesa "digital signal processor".
(ES) DSR [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DSR m
(EN) DSR
(ES) DTA [Física]
sin. análisis térmico diferencial
(CA) anàlisi tèrmica diferencial; DTA
(EN) differential thermal analysis; DTA
(FR) analyse thermique différentielle; ATD
Anàlisi tèrmica en què s'enregistren les diferències de temperatura entre una mostra d'un material i una mostra de referència quan ambdues se sotmeten a processos d'escalfament idèntics.
(ES) DTD [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DTD m
(EN) DTD
(ES) DTE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. equipo terminal de datos
(CA) DTE [sigla]; equip terminal de dades m
(EN) data terminal equipment; DTE [sigla]
(ES) DTO [sigla] [Enginyeria química]
sin. demanda total de oxígeno
(CA) demanda total d'oxigen; DTO [sigla]
(EN) TOD; total oxygen demand
Quantitat d'oxigen necessària per a la combustió completa de la matèria orgànica d'una mostra a 900 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) DTR [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DTR m
(EN) DTR
(ES) dual [Matemàtiques i estadística]
(CA) dual adj
(EN) dual
(FR) duel
(ES) dualidad [Matemàtiques i estadística]
(CA) dualitat f
(EN) duality
(FR) dualité