Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) deformación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació f
(EN) strain
(ES) deformación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació f
Canvi de forma d'algun objecte.
(ES) deformación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) deformació
(EN) deformation
(ES) deformación [Física]
(CA) deformació n f
(EN) deformation; strain
(FR) déformation
(ES) deformación axial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació axial f
(EN) axial strain
(ES) deformación continua [Matemàtiques i estadística]
(CA) deformació contínua f
(EN) continuos deformation
(FR) déformation contibue
(ES) deformación diferencial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació diferencial f
(ES) deformación diferencial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació diferencial f
Diferència de magnitud de les deformacions que experimenta un material en la seva pròpia massa o la de dos o més materials en contacte, amb la subseqüent creació de tensions internes o en els punts de contacte entre ells, que poden arribar a provocar situacions de fissuració o fractura. Freqüentment, s'origina a causa de la diferència de temperatura entre la superfície del material i la seva massa interior, o de les diferències de dilatació tèrmica entre els materials en contacte.
(ES) deformación diferida [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació diferida f
(EN) long-term strain
(ES) deformación diferida [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació diferida f
Deformació que es produeix posteriorment al moment d'aplicació de la sol·licitació que genera la deformació instantània.
(ES) deformación diferida [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació diferida f
(ES) deformación elástica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació elàstica f
(EN) elastic strain
(ES) deformación elástica [Ciències de la visió]
(CA) deformació elàstica f
(EN) elastic deformation
(FR) déformation élastique
(ES) deformación elástica [Física]
(CA) deformació elàstica n f
(EN) elastic deformation
(FR) déformation élastique
(ES) deformación gravitacional profunda [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) enfonsament profund de vessant m
(EN) sagging
(ES) deformación impuesta [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació imposada f
(EN) imposed deformation
(ES) deformación inicial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació inicial f
(EN) initial strain
(ES) deformación instantánea [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació instantània f
(ES) deformación instantánea [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació instantània f
(EN) instantaneous strain
(ES) deformación instantánea [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació instantània f
Deformació que es produeix en el mateix moment que actua la sol·licitació que genera les tensions en el material.