Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) deformación irreversible [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. deformación plástica
(CA) deformació irreversible; deformació plàstica f
Deformació irreversible que no desapareix quan deixa d'actuar la sol·licitació que l'ha generada.
(ES) deformación Marshall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació Marshall f
(EN) Marshall strain
(ES) deformación mecánica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació mecànica f
(EN) mechanical strain
(ES) deformación media [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació mitjana f
(EN) average strain
(ES) deformación no mecánica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació no mecànica f
(EN) non-mechanical strain
(ES) deformación permanente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació permanent f
(ES) deformación permanente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació permanent f
(ES) deformación plana [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació plana f
(EN) plane strain
(ES) deformación plástica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació plàstica f
(EN) plastic strain
(ES) deformación plástica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. deformación irreversible
(CA) deformació irreversible; deformació plàstica f
Deformació irreversible que no desapareix quan deixa d'actuar la sol·licitació que l'ha generada.
(ES) deformación plástica [Ciències de la visió]
(CA) deformació plàstica f
(EN) plastic deformation
(FR) déformation plastique
(ES) deformación plástica [Física]
(CA) deformació plàstica n f
(EN) plastic deformation
(FR) déformation plastique
(ES) deformación plástica [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) deformació plàstica
(EN) plastic deformation; plastic strain
(ES) deformación por fluencia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació per fluència f
Deformació independent de la tensió que es pot produir de manera simultània a l'aplicació de la sol·licitació o lentament, dins de períodes de temps dilatats i posteriors a l'inici de l'aplicació de la sol·licitació. Són típiques i molt freqüents les deformacions per fluència que experimenten els sostres plans de formigó armat habituals i els elements flexionats de fusta.
(ES) deformación remanente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació romanent f
(EN) remaining strain
(ES) deformación reversible [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació reversible f
Deformació que desapareix quan deixa d'actuar la sol·licitació que l'ha generada, pròpia dels materials que es comporten elàsticament.
(ES) deformación última [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deformació última f
(EN) ultimate strain
(ES) deformómetro [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. dilatómetro
(CA) deformòmetre; dilatòmetre m
Fissuròmetre que consisteix en un mecanisme extensible i un comparador. La mesura es realitza disposant el mecanisme extensible entre dues tiges fixades a banda i banda de la fissura o esquerda, i té una precisió de centèsimes de mil·límetre.
(ES) DEG [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. derechos especiales de giro
(CA) DEG [sigla]; drets especials de gir m pl
(EN) SDR [sigla]; special drawing rights
(FR) DTS [sigla]
(ES) degeneración [Economia i organització d'empreses]
(CA) degeneració f
(EN) degeneration
(FR) dégénération