Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) decreto ley [Economia i organització d'empreses]
(CA) decret llei m
(EN) decree law
(FR) décret loi
(ES) DECT [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DECT m
(EN) DECT
(ES) dedal [Enginyeria tèxtil]
(CA) didal m
(EN) thimble
(FR) dé à coudre
(DE) Fingerhut
Rebuig que procedeix del conjunt de residus de la contínua de filar, format pels trossos de cinta o metxa que s'enrotllen sobre cilindres d'alimentació i estiratge.
(ES) deducción [Economia i organització d'empreses]
(CA) deducció f
(EN) deduction
(FR) déduction
(ES) deducción [Matemàtiques i estadística]
(CA) deducció f
(EN) deduction
(FR) déduction
(ES) deducible [Matemàtiques i estadística]
(CA) deduïble adj
(EN) deducible
(ES) deducir [Matemàtiques i estadística]
(CA) deduir v tr
(EN) deduce
(ES) deductivo [Matemàtiques i estadística]
(CA) deductiu -iva adj
(EN) deductive
(FR) déductif -ive
(ES) defecto [Economia i organització d'empreses]
(CA) defecte m
(EN) defect
(FR) défaut
(ES) defecto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) defecte m
Imperfecció d'un material o element constructiu en relació amb les característiques que hauria de tenir.
(ES) defecto cristalino [Física]
(CA) defecte cristal·lí n m
(EN) crystal defect
(FR) défaut cristallin
(ES) defecto de Frenkel [Física]
(CA) defecte de Frenkel n m
(EN) Frenkel defect
(FR) défaut de Frenkel
(ES) defecto de masa [Física]
(CA) defecte màssic n m
(EN) mass defect
(FR) défaut de masse
(ES) defecto de Schottky [Física]
sin. vacante
(CA) defecte de Schottky; vacant n f; vacant cristal·lina
(EN) Schottky defect; vacancy
(FR) défaut de Schottky; lacune
(ES) defecto esférico [Matemàtiques i estadística]
(CA) defecte esfèric m
(EN) spherical defect
(FR) défaut sphérique
(ES) defecto intersticial [Física]
(CA) defecte intersticial n m
(EN) interstitial
(FR) interstitiel
(ES) defensa [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) defensa f
(EN) fender
(ES) defensa del patrimonio [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) defensa del patrimoni f
(ES) deferente [Física]
sin. círculo deferente
(CA) cercle deferent n m; deferent
(EN) deferent
(FR) déférent
Cercle principal, centrat aproximadament a la Terra, al llarg del qual es verifica el moviment de l'epicicle sobre el qual es desplaça un planeta, segons el model planetari geocèntric de Ptolemeu.
(ES) déficit [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit m
(EN) deficit
(FR) déficit