Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) dominio [Matemàtiques i estadística]
(CA) domini m
(EN) domain
(FR) domaine
(ES) dominio m [Geomàtica]
(CA) domini m
(EN) domain
(FR) domaine m
(IT) dominio
Quadre que delimita un camp d'intervenció, en el qual s'apliquen regles de gestió i de funcionament o es fa alguna acció.
(ES) dominio de integridad [Matemàtiques i estadística]
(CA) domini d'integritat m
(EN) integral domain
(FR) domaine d'intégrité
(ES) dominio de primer nivel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini de primer nivell m
(EN) top level domain
(FR) domaine de premier niveau; domaine de tête; domaine principal
(ES) dominio de Weiss [Física]
sin. dominio magnético
(CA) domini de Weiss; domini ferromagnètic; domini magnètic n m
(EN) magnetic domain; Weiss domain
(FR) domaine de Weiss; domaine magnétique
(ES) dominio espacial [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini espacial m
(EN) spatial domain
(ES) dominio frecuencial [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini freqüencial m
(EN) frequency domain
(ES) dominio frecuencial [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) domini freqüencial
(EN) frequency domain
(ES) dominio magnético [Física]
sin. dominio de Weiss
(CA) domini de Weiss; domini ferromagnètic; domini magnètic n m
(EN) magnetic domain; Weiss domain
(FR) domaine de Weiss; domaine magnétique
(ES) dominio público [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini públic m
(EN) public domain
(ES) dominio público hidráulico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) domini públic hidràulic m
(EN) public hydric domain
(ES) dominio público radioeléctrico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini públic radioelèctric m
(EN) radioelectric public domain
(ES) dominio temporal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini temporal m
(EN) time domain
(ES) dominio temporal [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) domini temporal
(EN) time domain
(ES) dominio transformado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domini transformat m
(EN) transformed domain
(ES) dominó [Matemàtiques i estadística]
(CA) dòmino m
(EN) domino
(FR) domino
(ES) domótica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) domòtica f
(ES) domótica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) domòtica f
(EN) domotics
(ES) donador [Energies]
(CA) donador m
(EN) donor
(FR) donneur
Àtom amb cinc o més electrons a la banda de valència que, quan s'insereix com a impuresa dins l'estructura cristal·lina d'un semiconductor, és capaç de cedir electrons, que passen de la banda de valència d'aquest donador a la banda de conducció del semiconductor.
(ES) donador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) donador m
(EN) donor