Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) dosis equivalente [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) dosi equivalent f; H T(subíndex)
(EN) equivalent dose
(ES) dosis equivalente [Física]
(CA) dosi equivalent n f
(EN) equivalent dose
(FR) dose équivalente
(ES) dotación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dotació f
(EN) rate of spread
(ES) dotación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dotació f
(EN) duty
(ES) dotación de agua [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dotació d'aigua f
(EN) water duty
(ES) dotación de factores [Economia i organització d'empreses]
(CA) dotació de factors f
(EN) factor endowment
(FR) dotation des facteurs
(ES) DPC [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. barrera horizontal anticapilar
(CA) barrera horitzontal anticapil·lar f; DPC [sigla]
Sistema d'estanquitat que s'intercala en una de les seccions horitzontals de la paret propera al terreny, per tal de frenar les remuntades capil·lars de l'aigua continguda en el terreny.
(ES) DPCM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. modulación diferencial por impulsos codificados
(CA) DPCM [sigla]; modulació diferencial per impulsos codificats f
(EN) differential pulse code modulation; FCA [sigla]
(ES) DPNSS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DPNSS m
(EN) DPNSS
(ES) DQDB [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. bus dual de cola repartida
(CA) bus doble de cua distribuïda m; DQDB [sigla]
(EN) distributed queue dual bus; DQDB [sigla]
(ES) DQO [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. demanda química de oxígeno
(CA) demanda química d'oxigen f; DQO [sigla]
(EN) chemical oxygen demand; COD [sigla]
(ES) DQO [sigla] [Enginyeria química]
sin. demanda química de oxígeno
(CA) demanda química d'oxigen; DQO [sigla]
(EN) chemical oxygen demand; COD
Quantitat d'oxigen necessària per a oxidar químicament la matèria orgànica d'una mostra, generalment en solució aquosa.
Nota: La demanda química d'oxigen té molta utilitat per a conèixer les característiques d'una aigua residual.

La demanda química d'oxigen indica la quantitat total de matèria oxidable en una mostra, sense distingir si és o no és biodegradable; per la qual cosa el valor obtingut amb aquest mètode és superior al que s'obté quan es mesura la demanda bioquímica d'oxigen.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) draga [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga f
(EN) dredge
(ES) draga cortadora [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga talladora f
(EN) cutterhead dredge
(ES) draga de cuchara [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga de cullera f
(EN) dipper dredge
(ES) draga de pala [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga de pala f
(EN) dipper dredge
(ES) draga de rosario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga de catúfols f
(EN) bucket-ladder dredge; ladder dredge
(ES) draga de succión [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) draga xucladora f
(EN) suction dredge
(ES) dragado [Enginyeries naval, marina i nàutica]
(CA) dragatge
(EN) dredging
(ES) dragado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dragatge m
(EN) dredging