Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) dragador adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dragador -a adj
(EN) dredger
(ES) dragalina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dragalina f
(EN) dragline; scraper dredge
(ES) DRAM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. memoria RAM dinámica
(CA) DRAM [sigla]; memòria RAM dinàmica f
(EN) DRAM [sigla]; dynamic RAM
(ES) dren [Ciències de la Terra]
(CA) tub de drenatge m
(EN) tile drain
(FR) tuyau de drainage
(ES) dren [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dren m
(EN) drain
(ES) drenador [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) drenador m
(EN) drain
(ES) drenador abierto [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) drenador obert m
(EN) open drain
(ES) drenaje [Ciències de la Terra]
(CA) drenatge m
(EN) drainage
(FR) drainage
Operació de llevar d'un terreny humit l'excés d'aigua fent que s'escorri per canals, canonades, etc.
(ES) drenaje [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) drenatge m
(ES) drenaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) drenatge m
(ES) drenaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) drenatge m
(EN) drainage
(ES) drenaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) drenatge m
Operació que consisteix a disposar un material granular no cohesiu o una làmina plàstica amb relleu de manera que permetin el recorregut de l'aigua cap a un tub que la canalitza i que s'aplica com a solució constructiva en reparacions de parets humides per evitar el contacte directe de la fonamentació de la paret amb l'aigua continguda en el terreny.
(ES) drenaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) drenatge
(EN) drainage
(ES) drenaje diferido [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) drenatge diferit
(EN) deferred drainage
(ES) drenaje profundo [Ciències de la Terra]
(CA) drenatge profund m
(EN) underdrainage
(FR) drainage profond
(ES) drenaje restringido [Ciències de la Terra]
(CA) drenatge restringit m
(EN) impeded drainage
(FR) drainage dificile
(ES) drenaje superficial [Ciències de la Terra]
(CA) drenatge superficial m
(EN) surface drainage
(FR) drainage superficiel
Drenatge que es limita a un sistema de desguàs adequat a la pluviometria de la regió i a la permeabilitat del terreny.
(ES) drenar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) drenar v tr
(ES) dresina [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dresina f
(EN) track motor car
(ES) DRG [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. grupos de diagnóstico relacional
(CA) DRG [sigla]; grups de diagnòstic relacional m pl
(EN) diagnosis-related groups; DRG [sigla]
(FR) groupes homogènes de maladies