Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) debt securities [Economia i organització d'empreses]
sin. debenture
(CA) emprèsit m
(ES) emprésito
(FR) emprunt
(EN) debt sevice [Economia i organització d'empreses]
sin. debt burden
(CA) càrrega del deute; servei del deute m
(ES) carga de la deuda; servicio de la deuda
(FR) charge de la dette
(EN) debt-for-environment swap [Economia i organització d'empreses]
(CA) intercanvi de deute per naturalesa m; swap de deute per recursos naturals
(ES) intercambio de deuda por naturaleza
(FR) échange de dette contre ressources naturelles
(EN) debug, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) depurar v tr
(ES) depurar
(EN) debugger [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) depurador m; desbrossador
(ES) depurador
(FR) débogueur
(EN) debugging [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. trouble shooting
(CA) depuració f; desbrossament
(ES) depuración
(FR) débogage; déverminage; mise au point
Procés de detecció, aïllament i eliminació dels errors presents en un programa, o de les fallades d'un sistema informàtic.
(EN) debuncher [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) desempaquetador m
(ES) desempaquetador
(EN) debunching [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) desempaquetament m
(ES) desempaquetamiento
(EN) debye [Física]
(CA) debye n m
(ES) debye
(FR) debye
D
(EN) Debye's law [Física]
(CA) llei de Debye n f
(ES) ley de Debye
(FR) loi de Debye
(EN) Debye's temperature [Física]
(CA) temperatura de Debye n f
(ES) temperatura de Debye
(FR) température de Debye
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) deca- [Física]
(CA) deca- pfx
(ES) deca-
(FR) déca-
da
(EN) decade [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dècada f
(ES) década
(EN) decagon [Matemàtiques i estadística]
(CA) decàgon m
(ES) decágono
(FR) décagone
(EN) decagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decagonal adj
(ES) decagonal
(FR) décagonal
(EN) decahedral [Matemàtiques i estadística]
(CA) decaèdric -a adj
(ES) decaédrico
(FR) décaèdric
(EN) decahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) decaedre m
(ES) decaedro
(FR) décaèdre
(EN) decahydronaphthalene [Enginyeria química]
sin. bicyclo[4.4.0]decane; decalin
(CA) biciclo[4.4.0]decà; decahidronaftalè; decalina
(ES) biciclo[4.4.0]decano; decahidronaftaleno; decalina
Hidrocarbur bicíclic format per dos anells de 6 carbonis amb un costat compartit que es presenta en les formes isomèriques cis i trans.
Nota lingüística: La denominació decalina, l'equivalent castellà decalina i l'equivalent anglès decalin provenen de la marca comercial Decalin.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) decalcification [Ciències de la Terra]
(CA) descalcificació f
(ES) descalcificación
(FR) décalcification
Eliminació, en el sòl, del calci present en el complex d'adsorció.
(EN) decalin [Enginyeria química]
sin. bicyclo[4.4.0]decane; decahydronaphthalene
(CA) biciclo[4.4.0]decà; decahidronaftalè; decalina
(ES) biciclo[4.4.0]decano; decahidronaftaleno; decalina
Hidrocarbur bicíclic format per dos anells de 6 carbonis amb un costat compartit que es presenta en les formes isomèriques cis i trans.
Nota lingüística: La denominació decalina, l'equivalent castellà decalina i l'equivalent anglès decalin provenen de la marca comercial Decalin.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)