Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) decane [Enginyeria química]
(CA) decà
(ES) decano
Alcà de cadena lineal de 10 àtoms de carboni, que es presenta com un líquid incolor i té un punt d'ebullició de 174 ºC i un punt de fusió de -30 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) decarbonisation [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. decarbonization
(CA) descarbonització
(ES) descarbonización
(EN) decarbonization [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. decarbonisation
(CA) descarbonització
(ES) descarbonización
(EN) decarboxylation [Enginyeria química]
(CA) descarboxilació
(ES) descarboxilación
Degradació en què s'elimina un grup carboxil en una molècula orgànica en forma de diòxid de carboni.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) decay [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) atenuació f
(ES) atenuación f
(EN) decay [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decaïment m
(ES) decaimiento
(EN) decay [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) desintegració f
(ES) desintegración
(EN) decay area [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) zona de decaïment f
(ES) zona de decaimiento
(EN) decay chain [Física]
sin. radioactive chain; radioactive series
(CA) cadena de desintegració; cadena radioactiva; sèrie radioactiva n f
(ES) cadena de desintegración; cadena radiactiva; cadena radioactiva; serie radiactiva; serie radioactiva
(FR) chaîne de désintégration; chaîne radioactive; série radioactive
Sèrie de núclids en què cadascun es transforma en el següent per mitjà d'una desintegració radioactiva fins a arribar a un núclid estable.
(EN) decay constant [Física]
sin. disintegration constant
(CA) constant de desintegració n f; constant radioactiva
(ES) constante de desintegración; constante radiactiva; constante radioactiva
(FR) constante de désintégration; constante radioactive
Probabilitat que una partícula inestable o un nucli radioactiu es desintegri en la unitat de temps.
(EN) decay mode [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) mode de desintegració m
(ES) modo de desintegración
(EN) decay mode [Física]
(CA) mode de desintegració n m
(ES) modo de desintegración
(FR) mode de désintégration
(EN) decay scheme [Física]
(CA) esquema de desintegració n m
(ES) esquema de desintegración
(FR) diagramme de désintégration
(EN) decay width [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) amplada de desintegració f
(ES) anchura de desintegración
(EN) decelerating structure [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) estructura de desacceleració f
(ES) estructura de desaceleración
(EN) deceleration [Física]
(CA) desacceleració n f; desceleració
(ES) desaceleración
(FR) décélération
(EN) deceleration lane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carril d'alentiment; carril de desacceleració m
(ES) carril de deceleración
(EN) decentralisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) descentralització f
(ES) descentralización
(FR) décentralisation
(EN) decentralisation of production [Economia i organització d'empreses]
(CA) descentralització productiva f
(ES) descentralización productiva
(FR) décentralisation productive
(EN) decentralised energy systems [Energies]
(CA) sistemes descentralitzats d'energia
(ES) sistemas descentralizados de energía
DES