Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) decode, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) descodificar v tr
(ES) descodificar
(EN) decoder [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) descodificador m
(ES) descodificador
(EN) decoding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) descodificació f
(ES) descodificación
(EN) decoherence [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) descoherència f
(ES) descoherencia
(EN) decolonisation [Economia i organització d'empreses]
sin. decolonisation process
(CA) descolonització f; procés de descolonització
(ES) descolonización; proceso de descolonización
(FR) décolonisation
(EN) decolonisation process [Economia i organització d'empreses]
sin. decolonisation
(CA) descolonització f; procés de descolonització
(ES) descolonización; proceso de descolonización
(FR) décolonisation
(EN) decomposition [Matemàtiques i estadística]
(CA) descomposició f
(ES) descomposición
(FR) décomposition
(EN) decomposition [Enginyeria química]
(CA) descomposició
(ES) descomposición
Procés pel qual una molècula d'una substància composta es trenca en unes altres de més simples.
Nota: De vegades, en una descomposició es pot arribar, fins i tot, als àtoms components.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) decontamination [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) descontaminació f
(ES) descontaminación
(EN) decontamination of soils [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) descontaminació del sòl
(ES) descontaminación del suelo
(EN) deconvolution [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desconvolució f
(ES) desconvolución
(EN) decoupling capacitor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) condensador de desacoblament m
(ES) condensador de desacoplamiento
(EN) decoupling circuit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) circuit de desacoblament m
(ES) circuito de desacoplamiento
(EN) decreasing function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció decreixent f
(ES) función decreciente
(FR) fonction décroissante
(EN) decreasing sequence [Matemàtiques i estadística]
(CA) successió decreixent f
(ES) sucesión decreciente
(FR) suite décroissante
(EN) decree law [Economia i organització d'empreses]
(CA) decret llei m
(ES) decreto ley
(FR) décret loi
(EN) decrement [Matemàtiques i estadística]
(CA) decrement m
(ES) decremento
(FR) décrément
(EN) decrypt, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desencriptar v tr
(ES) desencriptar
(EN) decrypt, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. decipher, to
(CA) desxifrar v tr
(ES) descifrar
(EN) decrypt, to [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. evanescent wave
(CA) ona evanescent f
(ES) onda evanescente