Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) datum point [Geomàtica]
sin. origin
(CA) origen m
(ES) origen m
(FR) origine f
(IT) origine
En un sistema de projecció, punt a partir del qual es mesuren les coordenades planimètriques.
(EN) daughter nucleus [Física]
(CA) descendent n m; fill
(ES) descendiente; hijo
(FR) noyau engendré
(EN) David's star [Matemàtiques i estadística]
sin. hexagram
(CA) estrella de David f; hexagrama
(ES) estrella de David; hexagrama
(FR) étoile de David; hexagramme
(EN) Davisson-Germer experiment [Física]
(CA) experiment de Davisson-Germer n m
(ES) experimento de Davisson-Germer
(FR) expérience de Davisson-Germer
(EN) Davydov splitting [Enginyeria química]
(CA) desdoblament de Davydov m
(ES) desdoblamiento de Davydov
(EN) day [Física]
(CA) dia n m
(ES) día
(FR) jour
(EN) day book [Economia i organització d'empreses]
(CA) diari m
(ES) diario
(FR) journal
(EN) day order [Economia i organització d'empreses]
(CA) day order; ordre per un dia f
(ES) orden por un día
(FR) ordre pour un jour
(EN) day's wages [Economia i organització d'empreses]
sin. daily wage
(CA) jornal m
(ES) jornal
(FR) salaire journalier
(EN) daylight [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) calada f
(ES) cale
(EN) days of stock [Economia i organització d'empreses]
(CA) dies d'existències m pl; dies d'inventari
(ES) días de inventario
(FR) durée des stocks
(EN) DB [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. database
(CA) base de dades f; BD [sigla]
(ES) base de datos
(FR) base de données
(EN) DB [Geomàtica]
sin. database
(CA) base de dades f
(ES) base de datos f; BD
(FR) base de données f; BD
(IT) base di dati; database
Conjunt estructurat de fitxers entrellaçats en els quals les dades estan organitzades segons uns certs criteris a fi de permetre'n l'aprofitament.
(EN) dB SPL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dB SPL m
(ES) dB SPL
(EN) DBA [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. database administrator
(CA) ABD [sigla]; administrador -a de la base de dades m i f
(ES) administrador de la base de datos
(FR) administrateur de la base de données
Persona encarregada del control de l'organització sobre una base de dades a la qual tenen accés molts usuaris finals, i amb una gran varietat de programes d'aplicació. L'administrador de la base de dades utilitza instruccions especials i eines del sistema (com un llenguatge de definició de dades o LDD) per a definir, crear, redefinir i reestructurar la base de dades i implementar els controls d'integritat.
(EN) DBA [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. drive beam accelerator
(CA) accelerador de feix conductor m
(ES) acelerador de haz conductor
Nota: L'accelerador del feix conductor és l'acelerador del feix primari (feix conductor) en un accelerador de dos feixos.
(EN) DBA [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. double bend achromat
(CA) DBA; doblet corbador acromàtic m
(ES) DBA; doblete curvador acromático
(EN) dBm [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dBm m
(ES) dBm
(EN) DBMS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. data base management system
(CA) SGBD [sigla]; sistema de gestió de bases de dades m
(ES) SGBD [sigla]; sistema de gestión de base de datos
(FR) SGBD [sigla]; système de gestion de base de données
Sistema que permet la utilització i la manipulació de les dades d'una o més bases de dades, i que en gestiona la seva integritat i consistència.
(EN) DBMS [Geomàtica]
sin. database management system; database manager; DBMS engine
(CA) sistema de gestió de base de dades m
(ES) SGBD; sistema de gestión de bases de datos m
(FR) moteur SGBD; SGBD; système de gestion de base de données m
(IT) DBMS
Sistema material i informàtic la funció del qual és assegurar la gestió automàtica d'una base de dades i permetre la creació, la modificació, la utilització i la protecció de les dades.