Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) dry aggregate [Ciències de la Terra]
(CA) agregat sec m
(ES) agregado seco
(FR) agrégat sec
(EN) dry air [Ciències de la Terra]
(CA) aire sec m
(ES) aire seco
(FR) air sec
Aire que no conté vapor d'aigua o que té una humitat relativa molt baixa.
(EN) dry density [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) densitat seca f
(ES) densidad seca
(EN) dry dock [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dic sec m
(ES) dique seco
(EN) dry extrusion spinning [Enginyeria tèxtil]
sin. dry spinning process
(CA) filatura en sec f
(ES) hilatura en seco
(FR) filage à sec
(DE) Trockenerspinnen
Filatura per extrusió que es fa a les fibres químiques per obtenir un filament que se solidifica per l'evaporació del dissolvent, accelerada per mitjà d'un corrent d'aire.
Nota: La "filatura en sec" s'utilitza per filar el raió d'acetat.
(EN) dry eye syndrome [Ciències de la visió]
sin. DES [sigla]; keratoconjunctivitis sicca
(CA) queratoconjuntivitis seca; síndrome de l'ull sec f
(ES) queratoconjuntivitis seca; síndrome del ojo seco m
(FR) kératoconjonctivite sèche; syndrome de l'oeil sec
Inflamació de la superfície ocular causada per una producció aquosa insuficient o una evaporació excessiva de la llàgrima.
Nota: La insuficiència de llàgrima ocasiona una gran concentració de sals a l'ull i provoca alteracions inflamatòries de la superfície ocular. També s'anomena simplement "ull sec".
(EN) dry reforming [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
(CA) reformació en sec; reformació seca
(ES) reformado seco
(EN) dry scrubber [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rentador per via seca m
(ES) lavador por vía seca
(EN) dry spinning process [Enginyeria tèxtil]
sin. dry extrusion spinning
(CA) filatura en sec f
(ES) hilatura en seco
(FR) filage à sec
(DE) Trockenerspinnen
Filatura per extrusió que es fa a les fibres químiques per obtenir un filament que se solidifica per l'evaporació del dissolvent, accelerada per mitjà d'un corrent d'aire.
Nota: La "filatura en sec" s'utilitza per filar el raió d'acetat.
(EN) dry stage [Ciències de la Terra]
(CA) fase seca f
(ES) fase seca
(FR) stade sec
Fase d'un procés adiabàtic en la qual l'aire ascendent es refreda sense arribar a la saturació.
(EN) dry thermometer [Ciències de la Terra]
(CA) termòmetre sec m
(ES) termómetro seco
(FR) thermomètre sec
Termòmetre que té el sensor sec.
(EN) dry-bulb temperature [Ciències de la Terra]
(CA) temperatura del termòmetre sec f
(ES) temperatura del termómetro seco
(FR) température du thermomètre sec
Temperatura de l'aire que es mesura amb un termòmetre sec exposat a l'aire i protegit de la radiació directa.
(EN) dryer [Enginyeria tèxtil]
(CA) assecador m
(ES) secador
(FR) séchoir
(DE) Trockenmaschine; Trockner
Aparell que realitza l'assecatge.
(EN) drying [Enginyeria tèxtil]
(CA) assecatge m
(ES) secado
(FR) séchage
(DE) Trocknen
Operació per assecar les fibres, els filaments i els fils, mitjançant l'aportació d'energia tèrmica que evapora l'aigua absorbida o higroscòpica.
(EN) drying oven [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) mufla
(ES) estufa de secado; mufla
(EN) dryness [Ciències de la Terra]
(CA) sequedat f
(ES) sequedad
(FR) sécheresse
(EN) dryness [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) eixut m
(ES) sequedad
(EN) DS-CDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DS-CDMA m
(ES) DS-CDMA
(EN) DSB-AM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació de doble banda lateral f
(ES) modulación de doble banda lateral
(EN) DSC [Física]
sin. differential scanning calorimetry
(CA) calorimetria diferencial d'escombratge n f; calorimetria diferencial de rastreig; DSC
(ES) calorimetría diferencial de barrido; DSC
(FR) analyse calorimétrique à compensation de puissance
Mètode d'anàlisi tèrmica que, mitjançant la mesura a diferents temperatures de la diferència entre la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'una mostra i la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'una mostra de referència permet determinar propietats característiques de la primera mostra.